за Христос

Тематична Библия / Критични ситуации в живота на вярващия

1. Гордост и увереност в собствената праведност като ежедневно изкушение
А. Гордостта не прославя Господа
Псалми 66:6-8; Псалми 97:9; 1Коринтяни 10:31; Второзаконие 8:14; Псалми 10:4; Осия 13:6

Б. Надценяване на себе си
Авдий 3; Римляни 12:3; Галатяни 6:3; Марк 12:38,39; Юда 16

В. Самочувствието за собствена праведност ни отделя от Бога
Римляни 10:3; Притчи 30:12; Лука 16:15; Йов 32:1

Г. Самочувствието за собствена праведност ни отделя от ближния
1Коринтяни 13:4; Фил. 2:3; Исая 65:5; Лука 18:9; Лука 18:11,14

2. Силата на езика
Притчи 18:21; Матей 15:11

А. Опасностите от неконтролираното говорене
Притчи 10:19; Притчи 14:23; Псалми 39:1; Псалми 141:3; Притчи 13:3; Матей 12:36; Яков 3:5,6; Притчи 16:27

Б. Клюки и говорене лошо зад гърба
Яков 3:8; 2Тимотей 2:16-17; Тит 3:2; Ефесяни 4:31; 2Коринтяни 12:20; Псалми 41:6

В. Лъжа и измама
Левит 19:11; Изход 20:16; Притчи 24:28; Ефесяни 4:25; Колосяни 3:9; Притчи 12:22; Псалми 63:11; Притчи 19:9; 1Петрово 2:1

Г. За съденето
Матей 7:1-5; Йоан 7:24; Римляни 2:1-3; Римляни 14:13

Д. Избягване на лошо говорене за другите
Фил. 4:8; Фил. 1:3; Псалми 15:1-4; Псалми 39:1; Псалми 19:14; Еклесиаст 10:20; 2Коринтяни 10:5

Е. Отношение към клевети
Еклесиаст 7:21,22; 1Петрово 2:21-23; 1Петрово 3:9; Тит 2:7,8; 1Петрово 2:12; 1Петрово 2:15; 1Петрово 3:15,16

Ж. Караници и разправии
Притчи 15:1; Притчи 15:18; Притчи 18:6; Притчи 28:25; Яков 4:1; Йов 6:25; Притчи 9:7,8; Притчи 23:9; Притчи 29:9

З. Избягване и прекратяване на караници
Притчи 29:11; Фил. 2:3; 2Тимотей 2:24; Яков 1:19; Притчи 25:8; Еклесиаст 5:3; Притчи 17:9; Притчи 20:3; Притчи 22:10; Колосяни 3:13

3. Критика
А. Неправилна критика
Притчи 17:19; 1Коринтяни 3:3; Яков 3:14,15; Притчи 18:19; Галатяни 5:15; Яков 3:16

Б. Градивна критика
Притчи 26:5; Притчи 28:23; Галатяни 6:1; 2Тимотей 2:25; Яков 5:20; 1Петрово 3:15

4. Непростителност и огорчение
1Петрово 3:9; Евреи 12:15; Яков 3:14,15; Ефесяни 4:31

5. Самодоволство
Лука 18:11-14; Матей 23:12; Яков 4:6; 1Петрово 5:5,6; Матей 23:23

6. Себичност
А. От материален характер
1Петрово 5:2; Матей 6:24; Тит 1:10,11; Исая 56:11; Езекил 22:31; 1 Йоан 3:17; Яков 2:15,16

Б. От духовен характер
3 Йоан 9 Йоан 10; Лука 22:24; Матей 23:5-7; Юда 16

7. Лицемерие
Еремия 7:4; Матей 7:21; Матей 15:9; Матей 23:2,3; Лука 6:46; Тит 1:16

А. Фалшива религиозност
Матей 7:15; Матей 23:4,5; ***; Лука 18:11; Деяния 15:10

Б. Формални изповеди
Исая 29:13; Еремия 2:32; Еремия 5:1,2; Езекил 33:31,32; Матей 15:8; 1 Йоан 4:20; Малахия 1:6

8. Страдание в следването на Христос
Исая 66:5; Галатяни 4:29; Деяния 13:44,45; 1 Йоан 3:13; Йоан 15:18-21; Псалми 44:13-18

9. Справяне с критични ситуации
А. Любов към Господа и Неговото слово
Матей 6:21; Матей 6:24; Колосяни 2:6,7; Колосяни 3:1,2; Евреи 12:2,3; Псалми 17:5; Псалми 26:1; Псалми 119:9; Псалми 119:11; Псалми 27:31; Псалми 119:165; 1Петрово 1:18,19

Б. Избягване на подвеждащи личности
Псалми 1:1,2; Псалми 119:63; Римляни 16:17,18; Ефесяни 5:11; 1Тимотей 6:3-5; 2Петрово 3:17; Притчи 1:10

В. Оставяне на светските неща
Римляни 12:2; Галатяни 6:14; 2Тимотей 2:4; 1 Йоан 2:15; Колосяни 3:2; 1Коринтяни 7:31

Г. Физическа и духовна самодисциплина
2Тимотей 2:3; Евреи 11:24,25; Лука 9:23-25; 1Коринтяни 9:27; Фил. 3:7,8; Лука 14:33; Яков 1:12; 1Петрово 2:11; Фил. 4:8

Д. Изповядване на вина и грях
Притчи 28:13; Яков 5:16; Йов 11:14; 1 Йоан 1:8-10; Евреи 12:1-3

Е. Приемане на съвет и корекция
Притчи 6:23; Притчи 10:17; Евреи 3:13; Евреи 12:5-13

Ж. Простената вина е простена
2Летописи 7:14; Еремия 24:7; Исая 38:17; Исая 44:22; Еремия 31:34

З. Незадържане на минали неща
Фил. 3:13,14; 1Петрово 4:2,3; Исая 43:18,19

И. Благодарност и задоволство
Фил. 4:11; 1Солунци 5:18; 1Тимотей 6:6-8; Притчи 15:16; Еклесиаст 6:9; Евреи 13:5