за Христос

Хронология в Библията / От Рождество Христово до края на I век

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
 Рождението на Спасителя (четири години преди общоприетата година). Лука 2:1-16
8Исус посещава Ерусалим. Лука 2:41-52
14Тиберий наследява Августа Кесар. 
22Пилат е изпратен от Рим за управител на Юдеите. Лука 3:1
25Йоан Кръстител започва служението си. Матей 3:1
26Исус е кръстен от Йоан. Матей 3:13-17
29Исус Христос е разпънат на кръст и възкръсва от мъртвите. Матей 27 Матей 28
30Ананий и Сапфира са поразени със смърт. Деяния 5:1-11
31Мъченичество и смърт на Стефан и гонение на църквата. Деяния 67
36Обръщането на Савел. Деяния 913:9
37Тиберий умира и на мястото му идва Калигула. 
38Обръщане на езичниците. Деяния 10
41Клавдий се възцарява след смъртта на Гай Калигула. 
42Ирод Агрипа се възцарява над Юдея. 
44Ирод убива Яков; Петър е освободен от затвора от един ангел. Деяния 12:1-19
54След Клавдий Кесар, Нерон се възкачва на Римския престол. 
63Павел е закаран вързан в Рим. Деяния 2628
65Начало на Еврейската война. 
67Римски военачалник вдига обсадата от Ерусалим; това дава повод на християните да се оттеглят в Пела отвъд Йордан, както Христос заръчваше. Матей 24:16-20
68Павел умира като мъченик в Рим по заповед на Нерон. 2Тимотей 4:6,7
69Веспасиан е провъзгласен за император от войската си. 
70Ерусалим е обсаден и превзет от Тит Веспасиан, според предзказанията Христови; около 1,100,000 евреи умират от глад, меч, огън и разпъване; освен 97 000 души продадени като роби, и много други, които умират другаде в Юдея. Лука 19:41-44
71Ерусалим и храма му са сринати със земята. Матей 24:2
79Веспасиан умира и Тит се възкачва на престола му. Херкуланеум и Помпей загиват от изригването на вулкана Везувий. 
81Тит умира; Домициан става император. 
95Домициан изпраща Йоан на заточение на остров Патмос. Откровение 1:9
96Йоан написва Откровението. 
96Нерва наследява престола на Домициан. 
97Връщане на Йоан от заточение. Край на Новия Завет. 
98Нерва умира и се наследва от Траян. 
100Йоан умира, на около стогодишна възраст.