за Христос

Хронология в Библията / От Вавилонският плен до краят на Старият Завет - 206 години

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
606Данаил намира добър прием във Вавилон. Даниил 1:5,8-17
605Варух отново прочита пророческият свитък, който Йоаким изгаря. Еремия 36:9-32
603Йоаким възстава против Навуходоносор. 4Царе 24:1
603Данаил пред Навуходоносор във Вавилон. Тълкува Навуходоносоровият сън, Даниил 2; Описва Вавилонската, 32 стих, Мидо-персийската, 32-39 стих, Македоно-гръцката, 32-39 стих и Римската империи, 33, 40-43 стих и Месиянското царство, 34, 35, 44, 45 стих. Даниил 1:18-21
599Смъртта на Йоаким. ЙОАХИН или ЕХОНИЯ - цар, 3 месеца. 4Царе 24:5-9; 2Летописи 36:8,9; Еремия 22:24-30;23
599Второ превземане на Ерусалим от Навуходоносор. Йоахим и мнозина негови поданици са заведени във Вавилон. СЕДЕКИЯ или МАТАНИЯ - цар, 11 години. 4Царе 24:10-19; 2Летописи 36:10-12; Еремия 52:1,2;24
597Пророчества за продължителността на пленничеството. Еремия 29
597Пророчества за възвръщане на Евреите от пленничеството. Еремия 30 Еремия 31
595Пророчества против околните народи. Еремия заплашва лъжливият пророк Анания. Еремия 27 Еремия 28 Еремия 48 Еремия 49
595Пророчества против Вавилон. Еремия 50 Еремия 51
595Езекиловото видение във Вавилон. Призванието му, Езекил 1:1- Езекил 3:21. Той пророкува бедите на Ерусалим. Езекил 3:22-27;4-7
594Видение на идолопоклонствата, които дадоха повод за пленничеството. Езекил 8 Езекил 10 Езекил 11
594Различни пророчества против лъжливите пророци, Ерусалим и Евреиският народ. Езекил 12 Езекил 19
593Пророчества отправени към Еврейските старейшини. Езекил 21 Езекил 23
593Седекиевият бунт и нечестие. Еремия 37:1,2; 4Царе 24:20; 2Летописи 36:13; Еремия 52:3
593Нечестието на свещениците и людете (причина за пленничеството стих 15, 16), с едно кратко изложение на последващите съдби. 2Летописи 36:14-21
590Трета обсада на Ерусалим от Навуходоносор. 4Царе 25:1; Еремия 39:1 Еремия 52:4 Еремия 37:3,4
590Езекил във Вавилон предрича разорението на Ерусалим. Езекил 24
590Превземането на града се предсказва. Людете по Еремиевите думи освобождават робите си. Еремия 34:1-10
589Пророк Еремия е затворен в тъмница; Пророчествата му там. Еремия 32 Еремия 33
589Езекил във Вавилон пророкува против Египет, Езекил 29:1-16 и против Тир. Езекил 26, виж Исая 23
589Халдейците вдигат обсадата от Ерусалим, за да тръгнат в поход против наближаващата Египетска войска. Еремия предсказва поражението на Филистимците. Езекил 37:5;47
589При заминаването на Халдейската войска, людете се отмятат и отново поробват освободените от тях роби, за което Еремия ги заплашва и пророкува незабавното връщане на Халдейците. Еремия 34:11-22 Еремия 37:6-10
588Еремия е затворен повторно. Той продължава да заплашва Седекия, но е хвърлен в тъмничната яма на Мелхия. Еремия 37:11-21;21;38 Еремия 39:15-18
588Езекил във Вавилон пак пророкува против Египет и Ниневия. Езекил 30:20-26;31
588Ерусалим е превзет. Седекия е отведен във Вавилон. Еремия е освободен от тъмницата. 4Царе 25:2,4-7; Еремия 52:5-7 Еремия 39:2-7,11-14
588Навузардан изгаря домът Господен и отвежда людете като пленници освен неколцина бедни, за да обработват земята. 4Царе 25:8-21; Еремия 52:12-30 Еремия 39:8-10; Псалми 74 Псалми 79 Псалми 83 Псалми 94
588Еремия оплаква запустението на страната.Пл. Еремия 1 Еремия 5
588Годолия е определен за управител. Еремия и много други се присъединяват към него. 4Царе 25:22-24; Еремия 40:1-16
588Исмаил убива Годолия и се опитва да отведе людете при Амонците. Йоанан го спира. Людете от страх към Халдейците побягват в Египет въпреки заповедта Господна. 4Царе 25:25,26; Еремия 41:1- Еремия 43:7
588Еремия пророкува против Египет и идолопоклонниците Евреи. Еремия 43:8-13 Еремия 46:13-28;44
588Описване на пленничествата на Навуходоносор. Еремия 52:28-30
588Езекил предсказва съвършенното опустошение на Юдея. Езекил 33:21-33
587Пророчества против Аммон, Моав, Едом, Филистимската земя, Тир и Египет. Езекил 25 Езекил 27 Езекил 28 Езекил 32
587Езекиил се отправя с реч към пленниците. Езекил 33:1-20
587Злите управители са заплашени; обещание за връщането на Евреите; пророчества за Месиевото царство. Езекил 34 Езекил 37
587Пророчества за църквата и неприятелите й и за обръщането на Евреите. Езекил 38 Езекил 39
580Навуходоносор издига златен образ. Даниил 3
574Езекиловото видение на бъдещия храм. Езекил 40 Езекил 48
572Последно Езекилово пророчество против Египет. Езекил 29:17-21 Езекил 30:1-19
569Данаил тълкува втория Навуходоносоров сън. Даниил 4:1-27
568-563Сбъдването на Навуходоносоровия сън, чрез обезумяването и оздравяването му. Даниил 4:28-37
561Евил-Меродах, Вавилонския цар, освобождава Йоахин. 4Царе 25:27-30; Еремия 52:31-34
558Първо Данаилово видение на зверове. Даниил 7
556Данаилово видение на овен и козел. Даниил 8
556Данаилова молитва за възстановяването на Ерусалим. Пророчество за седемдесетте седмици. Даниил 9; Псалми 102
538Валтасарово пируване. Превземане на Вавилон. Даниил 5
537Хвърлянето на Данаил в рова на лъвовете. Даниил 6
536Кир повелява с указ възобновяването на храмът и завръщането на Евреите в отечеството им. 2Летописи 36:22,23; Ездра 1:1-4; Псалми 126 Псалми 85
 Псалми, които се предполага да са били написани през бедите и утесненията на Евреите, особено през Вавилонското пленничество. Псалми 10 Псалми 13 Псалми 15 Псалми 25 Псалми 27 Псалми 36 Псалми 37 Псалми 49 Псалми 50 Псалми 53 Псалми 67 Псалми 77 Псалми 80 Псалми 89 Псалми 92 Псалми 93 Псалми 123 Псалми 130 Псалми 137
536Завръщане на Евреите. Кир връща съдовете на храма. Издигане на олтар. Ездра 1:5-11;2 Ездра 3:1-7; Псалми 87 Псалми 107 Псалми 111 Псалми 114 Псалми 116 Псалми 117 Псалми 125 Псалми 127 Псалми 128 Псалми 134
535Основаване на втория храм под ръководството на Зоровавел. Ездра 3:8-13; Псалми 84 Псалми 66
534Изграждането на храмът се спира от Самаряните. Ездра 4:1-5,24; Псалми 129
534Последно Данаилово видение във Вавилон. Даниил 10 Даниил 12
520Изграждането на храмът отново се започва през втората година на Дария Истаспа. Агей и Захария поощряват людете в делото и ги увещават към покаяние. Ездра 5:1,2; Аг.1; 2; Захария 1 Захария 6
519Граденето на домът Господен пак се спира и пак се почва. Ездра 5:3-17 Ездра 6:1-13; Псалми 138; Захария 7 Захария 8
516Освещаване на втория храм. Ездра 6:14-22; Псалми 48 Псалми 81 Псалми 146 Псалми 150
485Съпротивляване на Евреите през царуването на Ксеркс. Ездра 4:6
483Ксеркс или Асуир, изгонва царицата си Астин. Естир 1
478Ксеркс провъзгласява Естир за царица. Естир 2:1-20
478Мардохей открива заговор против Асуир. Естир 2:21-23
473Заговора на Аман за погубване на Евреите и осуетването му. Праздникът Пурим. Естир 3 Естир 10
464Съпротивяване през царуването на Артаксеркс Дългоръкий. Ездра 4:2-23
458Ездра е упълномощен да посети Ерусалим. Ездра 7:2-14
457Ездра пристига в Ерусалим, и накарва людете да оставят езическите си жени. Ездра 8 Ездра 10:18-44
457Последни пророчества на Захарий. Захария 9 Захария 14
445Неемия получава пълномощие от Артаксеркс, за да посети Ерусалим и възобнови стената му. Неемия 1 Неемия 2:1-8
445Неемия пристига в Ерусалим. Санавалат се мъчи да му пречи в делото, строителите работят въоръжени. Неемия 2:9-20;3;4
445Неемия облекчава притеснените от сребролюбците Евреи. Неемия 5
445Евреите довършват стената и я освещават. Неемия 6 Неемия 12:27-43
433Неемия се връща в Персия. Неемия 7:1-4
433Второ опълномощаване на Неемия, и неговите промени. Неемия 7:6-73;8-12; Псалми 1 Псалми 119
428Малахия пророкува против въведения разврат през второто Неемиево отсъствие. Малахия 1 Малахия 2 Малахия 3:1-15
428Друга Неемиева промна. Неемия 13:4-31
Около 400Последно пророчество във Стария завет Малахия 3:16-18;4
 Отделни родословия и др. 1Летописи 1 1Летописи 9; Неемия 12:10-26