за Христос

Хронология в Библията / От основаването на царството до бунтът на десетте племена - 120 години.

Царуването на Саул. 40 години.

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
1095Самуил насаме помазва Саул в Рама и му предизвестява три знамения. 1Царе 9 1Царе 10:1-16
1095Саул е избран и провъзгласен за цар. 1Царе 10:17-27
1095Саул избавя явис-Галаад. Признат е за цар. Самуилова реч към Израел. 1Царе 11 1Царе 12
1093Саул се опълчва против филистимците. Пренебрегва Самуиловите думи и му е предизвестено, че царския престол ще му се отнеме. 1Царе 13:1-15
1093Филистимците са поразени. Смелата Саулова клетва поставя в опасност живота на Йонатан. Людете го избавят. Сауловите победи. Семейството му. 1Царе 13:16-23;14
1080Саул поразява амаличаните. Помилва Агага и най-доброто от заграбените неща. Самуил го заплашва. 1Царе 15
1064Самуил тайно помазва Давид във Витлеем за цар на Израел. 1Царе 16:1-13
1064Победата на Давид над Голиат. Йонатан възлюбва Давид. 1Царе 17 1Царе 18:1-4; Псалми 9
1063Победите на Давид. Сауловото отпадане и покушението му срещу Давидовия живот. 1Царе 18:5-9 1Царе 16:14-23 1Царе 18:10-16
1063Давид се жени за дъщерята на Саул. Саул посяга на живота му. Давид побягва при Самуил в Навиот. Саул изпраща да го доведат. 1Царе 18:17-30 1Царе 19:1-3; Псалми 11; 1Царе 19:4-24; Псалми 59
1062Договор на Давид с Йонатан. 1Царе 20
1061Давид побягва при Ахимелех в Ноб (където лъжата му причинява смъртта на свещениците от Илийвия дом).После избягва при Анхус в Гет, приструва се на луд. 1Царе 21; Псалми 56 Псалми 34
1061Давид побягва в Одолам и към него се присъединяват няколко негови последователи. 1Царе 22:1; Псалми 142; 2Царе 22:1,2; 1Летописи 11:8-18; 2Царе 23:13-17; 1Летописи 11:15-19
1061Давид отива в Масфа, от там в Арет. Избиването на свещениците от Саул. 1Царе 22:3-19; Псалми 52 Псалми 109 Псалми 17 Псалми 140 Псалми 35 Псалми 64
1061Авиатар се присъединява към Давид. Давид поразява филистимците. 1Царе 23:1 1Царе 22:20-23 1Царе 23:6,2-5,7-12; Псалми 31
1060Саул гони Давид. Едно нашествие го принуждава да се върне. 1Царе 23:13-23; Псалми 54; 1Царе 23:24-28
1059Саул преследва Давид. Давид пощадява живота на Саул. Саул признава грешките си. 1Царе 23:23-29;24; Псалми 57 Псалми 58 Псалми 63
1058Смъртта на Самуил. Давид и Навал. 1Царе 25
1058Давид пак пощадява живота на Саул. 1Царе 26
1057Давид побягва при Анхус, 1Царе 27:1-7; Псалми 141. Няколко негови познати се присъединяват към него. 1Летописи 12:1-7
1057Давид воюва с амаличаните и се връща с користи в Гет при Анхус. 1Царе 27:8-12
1055Филистимците се приготвят за война и потеглят към Сунам. Давид ги придружава. Саул се допитва до запитвачките на зли духове в Ендор. 1Царе 28
1055Давид се оттегля от филистимските войски. На връщане в Сиклак към него се присъединяват няколко негови познати. 1Царе 29; 1Летописи 12:19-22
1055При връщането си в Сиклак, Давид заварва града ограбен и разрушен от Амаличаните и семейството му пленено. Той погва Амаличаните и ги поразява. 1Царе 30
1055Саул е разбит в битката при Гелвуе и синовете му са убити. Той се самоубива. 1Царе 31; 1Летописи 10:1-14
1055Един амаличанин, който си признава, че е убил Саул, е убит от Давид. 2Царе 1:1-16
1055Плача на Давид за Саул и Йонатан. 2Царе 1:17-27
Царуването на Давид. 40 години.

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
1055Давид е помазан в Хеврон за цар на Юда. 2Царе 2:1-7
1055Исвостей е провъзгласен за цар на Израел. 2Царе 2:8-11
1055Възниква война. Давид се укрепва. Авенир и Исвостей предателски са убити. 2Царе 3 2Царе 4
1048Давид е помазан за цар на Израел. Войската му. Изгонва Йевусейците от пределите на Сион и се заселва там. 2Царе 5:1-3 2Царе 23:8-12,18-32 2Царе 5:4,5,6-10; 1Летописи 11:1-3 1Летописи 12:23-40;11
1048Хирам, Тирският цар, зарадва Давид. Давидовото семейство. Два пъти Давид поразява Филистимците. 2Царе 5:11-25,13-17; 1Летописи 14:1-17
1046Давид премества ковчега от Кириатиарим в Овид-Едомовият дом. Оза, който не е Левитин, е поразен за това, че докосва ковчега. Виж Числа 4:15. След това Давид пренася ковчега в Сион, 1Летописи 15 1Летописи 16; Псалми 132. 2Царе 6; Псалми 68 Псалми 132 Псалми 105 Псалми 96 Псалми 106; 1Летописи 13:1-4,5-14
1046На Давид е забранено да съгради храмът. Обещават му се велики благословения. Молитвата и хвалението му. 2Царе 7; 1Летописи 17; Псалми 2 Псалми 15 Псалми 22 Псалми 16 Псалми 118 Псалми 110
1041Победи на Давид над Филистимците, Моавците, Сирийците и Едомците. 2Царе 8; 1Летописи 18; Псалми 60 Псалми 108
1041Милост на Давид към Мемфивостей. 2Царе 9
1038-1037Давид поразява Амонците и Сирийците. 1Летописи 10:18; Псалми 20 Псалми 21
1036-1034Обсада на Рава. Давидовото прелюбодейство и убийство. 2Царе 11; 1Летописи 20:1,3; Псалми 51 Псалми 32 Псалми 33 Псалми 103
1033Раждане на Соломон. Амнон, най-големия син на Давид изнасилва сестра си Тамар, единственна дъщеря на баща си Давид. Давид не наказва тази обида. 2Царе 12:24,25 2Царе 13:1-22
1031Авесалом убива Амнон и побягва. 2Царе 13:23-39
1028Авесалом е доведен в Ерусалим и вижда лицето на баща си. 2Царе 14
1025Авесалом подбужда бунт против Давид. 2Царе 15:1-12
1024Давид и последователите му побягват. Садок и Авиатар се връщат с ковчега. Давид желае Хусай да остане при Авесалом за да осуети съветите на Ахитофел. 2Царе 15:13-27; Псалми 3
1024Изменичество на Сив към Мемфивостей. Семей проклина Давид. 2Царе 16:1-14; Псалми 7
1024Хусай осуетява Ахитофеловия съвет. Ахитофел се обесва. 2Царе 16:15-23 2Царе 17:1-26
1024Давид се снабдява с храна най-вече от Верзелай. 2Царе 17:27-29; Псалми 42 Псалми 43 Псалми 55 Псалми 4 Псалми 5 Псалми 62 Псалми 143 Псалми 144 Псалми 70 Псалми 71
1024Йоав поразява и убива Авесалом. 2Царе 18
1024Давид се връща в Ерусалим. На Семей му е простено. Мемфивостей издава Сивовото изменничество. Признателност на Давид към Верзелай. 2Царе 19 2Царе 20:3
1023Бунта на Савей в Авел. 2Царе 20:1,2,4-26
1021Тригодишен глад. 2Царе 21:1-14
1019Последни воювания на Давид с Филистимците. Давидова хвала към Бога за победите му. Враговете му са победени. 2Царе 21:15-22 2Царе 22:2-51; 1Летописи 20:4-8; Псалми 18
1018Давид гордо преброява Израел. язвата. 2Царе 24; 1Летописи 21 1Летописи 27:23,24
1016Давид приготвя материали и дава наставления на Соломон за построяването на храма. 1Летописи 22
1016Въстание на Адоний. Соломон е помазан и провъзгласен за приемник на Давид. Адоний се подчинява. 3Царе 1
1016Давид разделя свещениците и други на отделения. 1Летописи 23 1Летописи 26
1016Разпределяне на държавните чиновници. 1Летописи 27:1-22;25-34
1015Давид свиква събрание и насърчава людете и Соломон към делото на храма. Приноси на князете и людете. Давидовото благодарение към Бога. Признаване на Соломон за цар. 1Летописи 28:11-21 1Летописи 29:1-25; Псалми 72 Псалми 91 Псалми 145
1015Последна поръчка на Давид към Соломон. Давид му заповядва да убие Йоав и Семей. Последно слово на Давид. Смърт на Давид. 3Царе 2:1-9; 2Царе 23:1-7; 1Летописи 29:26-30; 3Царе 2:10,11
1015Давидови псалми, на които времето и случаят за съчинение са неизвестни. Псалми 6 Псалми 8 Псалми 12 Псалми 19 Псалми 23 Псалми 24 Псалми 28 Псалми 29 Псалми 38 Псалми 41 Псалми 61 Псалми 65 Псалми 69 Псалми 78 Псалми 86 Псалми 95 Псалми 101 Псалми 104 Псалми 120 Псалми 122 Псалми 124 Псалми 131; 133; 139
Четиридесет годишно царуване на Соломон

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
1015Соломоновите всеизгарния в Гаваон. Бог пита Соломон какво иска да му даде. Соломон предпочита мъдрост. Богатство и слава се прибавят към другите му благости. 3Царе 2:12 3Царе 3:4-15; 2Летописи 1:1-12
1015Мъдрият съд на Соломон. 3Царе 3:15-28
1015Адоний и Йоав са убити. Соломон сваля Авиатар от първосвещеническата му служба и повелява на Семей да не напуска Ерусалим. 3Царе 2:13-38
1015Соломон приготвя материали и хора за изграждането на храма. 3Царе 5:1-18; 2Летописи 2:1-18
1012Семей е наказан със смърт заради отиването му в Гет. 3Царе 2:39-46
1012Соломон се оженва за дъщерята на Фараона. 3Царе 3:1-3
1011-1004Построяването на храма в Ерусалим. 3Царе 6 3Царе 7; 2Летописи 3 2Летописи 4 2Летописи 5:1
1004Освещението на храма. 3Царе 8; 2Летописи 5:2-14 2Летописи 7:1-7;6 2Летописи 7:3,8,10; Псалми 97 Псалми 100 Псалми 135 Псалми 136
1002Други постройки на Соломон. Бог прави завет със Соломон. 3Царе 7:1-12 3Царе 9:1-9; 2Летописи 7:11-22
1002Притежанията на Соломон. Соломон извършва Давидовите разпореждания за службите в храма. 3Царе 9:10-14,15-25; 2Летописи 8:1-10,12-16
1001Соломон въвежда фараоновата дъщеря в новият си дворец. 3Царе 9:24; 2Летописи 8:11
1001Величието на Соломон. 3Царе 4:1-28 3Царе 9:26-28 3Царе 10:14-29; 2Летописи 1:14-17 2Летописи 9:13-28
1001Мъдростта на Соломон. 3Царе 4:29-33; 2Летописи 9:22
993Соломоновата слава. Савската царица посещава Соломон. 3Царе 4:34 3Царе 10:1-13; 2Летописи 9:1-12,23
980-977Соломон е увлечен от жените си в идолопоклонство. Адад и Резон се повдигат против Соломон. 3Царе 11:1-25
977Ахия предсказва на Еровоам разделянето на царството. Соломон търси да убие Еровоам, който побягва в Египет. 3Царе 11:26-40
977Соломон написва "Еклисиаст", или "Проповедникът", вероятно като израз на покаяние. Еклесиаст 1 Еклесиаст 12
973Смъртта на Соломон. Ровоам се възкачва на бащиният си престол. 3Царе 11:41-43; 2Летописи 9:29-31
973При възцаряването на Ровоам, людете под началството на Еровоам искат облекчение на бремената си. 3Царе 12:1-5; 2Летописи 10:1-5
973По съветите на младите, вместо на старейшините, Ровоам не иска да удовлетвори народното желание. 3Царе 12:6-15; 2Летописи 10:6-15
973Десет племена възстават. Юдинито и Вениаминовото племе съставят Юдовото царство и са под царуването на Ровоам. 3Царе 12:16-19; 2Летописи 10:16-19
973Десетте племена провъзгласяват Еровоам за цар и образуват Израелевото царство. 3Царе 12:20