за Христос

Хронология в Библията / От Изхода до основаването на царството - 396 години.

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
1491Първо пътуване на Израел от Рамесий до Сокхот. Господ заповяда на Моисей да посвети Богу всяко първородно. Йосифовите кости са преместени. Изход 12:37-39,43-51 Изход 13:1-19; Числа 33:1-5
1491Второ пътуване за Етан. Израелтяните са водени по пътя от облачен и огнен стълб. Изход 13:20-22; Числа 33 Числа 6
1491Третото пътуване на Израел към Пиаирот. Фараонът ги преследва. Изход 14:1-9; Числа 33:7
1491Четвъртото пътуване. Преминаване през червено море. Виж 1Коринтяни 10:1,2. Поражението на фараоновата войска. Песен на Моисей. Водите на Мера. Горчивата вода става сладка. Изход 14:10 Изход 15:26; Числа 33:8
1491Пето пътуване. Елим. Изход 15:27; Числа 33:9
1491Шесто пътуване. Червеното море. Числа 33:10
1491Седмо пътуване в пустинята Сим. Людете роптаят за хлб. Пъдпъдъци и манна. Предписани за манната. Виж. Йоан 6:31,49; Откровение 2:17. Изход 16:1-36; Числа 33:11
1491Осмо пътуване. Дофка. Числа 33:12
1491Девето пътуване. Елус. Числа 33:13
1491Десето пътуване. Рафидим. Вода излиза от канарата в Хорив, 1Коринтяни 10:4. Исус Навин разбива Амалик, а Моисей се моли. Изход 17:1-16; Числа 33:14
1491Единадесето пътуване в Синайската пустиня. Подготовка за приемане на закона. Изход 19:1-25; Числа 33:15
1491Даден е нравственият закон. Разни закони особенно съдебния. Изпратен е ангел за ръководител на Израелтяните. Изход 20 Изход 23
1491Людете обещават, че ще бъдат послушни. Кръвта на завета е поръсена по тях. Моисей и други виждат славата Божия. Моисей остава на планината 40 дни и 40 нощи. Изход 24
1491Даден е обрядният закон. Скинията и съдовете, свещениците и одеждите им и т.н. Повторно е заповядано да се пази съботата. Дневното жертвоприношение и къдене, Римляни 8:3; Откровение 8:3,4. Плочите на закона са дадени на Моисей. Изход 25 Изход 31
1491Идолослужение на излятото теле. Строшаването на плочите. Людете са наказани. Скинията се вдига от стана. Моисей ходатайства за людете и се моли да види славата Божия. Изход 32 Изход 33
1491Плочите са възобновени. Името Господно се прогласва. Бог прави завет с Израел. Моисей стои на планината 40 дни и 40 нощи. Лицето му грее. Изход 34
1491Людете принасят принос за скинията. Веселеил и други приготвят скинията и съдовете й. Изход 35 Изход 39
1490На Моисей е заповядано да постави скинията и да помаже и да освети Аарон и синовете му, Йоан 1:14 Йоан 2:19-21; Колосяни 2:9, Изход 40:1-16
1490Поставена е скинията. Славата Господна я изпълва. Израелтяните са водени от облакът. Изход 40:17-38
1490Закони върху разни жертвоприношения и приноси. Левит 1 Левит 7
1490Посвещението на Аараон и синовете му за свещеници. Левит 8
1490Приноси на Аарон. Огън пожда приноса. Левит 9
1490Приносите на кнзете са приети. Числа 7
1490Огън пожда Надав и Авиуд. Левит 10
1490Великит ден на умилостивлението и отпущаемит козел. Левит 16 ; Виж Евреи 5:1;9
1490Пасхата се празнува за втори път. На някои е позволено да направт през втори месец. Числа 9:1-14
1490Закони за сти и очиствани. Левит 11 Левит 15
1490Разни закони: нравствени, обрядни и съдебни. Левит 17 Левит 22
1490Салумиотени син е убит с камъни за хулене. Левит 24:10-26
1490Закони за празници и други. Левит 23 Левит 24
1490Пророчески обещания и заплашвания. Левит 26
1490Закони за обричания, посвещения и десятъци. Левит 27
1490Преброване на племената, редът им. Числа 1 Числа 2
1490Левитите са назначени на служба в скинията вместо първородните. Длъжностите им. Числа 3 Числа 4
1490Установяването на разни обряди. Законът на Назирейството. Начинът на благословението. Числа 5 Числа 6
1490Посвещението на Левитите, възраст и време на слугуването им. Числа 8
1490Употребването на сребърните тръби. Числа 10:1-10
1490Начините, по които облакът водеше людете. Числа 9:15-23
1490Пристигане на Йотор с Моисеевата жена и синовете й. Той съветва Моисей да постави съдии да му помагат. Изход 18:1-26
1490Дванадесето пътуване на Израел. Пустинята Фаран. Редът на племената в пътуването им. Числа 10:11,12,28; Виж 33:16
1490Моисей моли Овав да придружи Израел. Йотор се връща в Мадиам. Числа 10:29-32; Изход 18:27
1490Начинът на благословението при вдигането и спирането на ковчега. Числа 10:33-36
1490Запалването в Тавер. Людете роптаят за месо. Моисей се оплаква от тежката си длъжност. Седемдесет старейшини са назначени да му помагат като съветници. Гневно са изпратени пъдпъдъци. Числа 11:1-34
1490Тринадесето пътуване на Израел. Асирот. Мариам става прокажена. Числа 11:35 (33:17); 12:15
1490Четиринадесето пътуване в пустинята Фаран. Изпратени са съгледвачи да гледат обетованата земя. Десет от тях донасят лош отговор. Халев и Исус Навин остават верни. Числа 12:16;13
1490Израел роптае при отговора на съгледвачите. Бог заплашва. Моисей ходатайства. Израелтяните са осъдени на 40 годишно скитане. Числа 14:1-39; Псалми 90
1490Людете, които отиват против волята Божия са поразени. Числа 14:40-45
1490Закон за приносите. Нарушител на съботата се убива с камъни. Числа 15
1490Корей и други възстават. Идват земетресения, огън и язва. Първосвещенството Аароново се доказва с цъфването на жезъла му. Числа 16 Числа 17
1490Работата и приходът на свещениците и левитите. Числа 18
1490Очистващата вода. Как се прави и употребва. Числа 19
1490-1452Следващите седемнадесет пътувания: от 15 до 31 на Израелтяните завършват около 38 годишното им скитане по разни места из пустинята. Числа 33:19-35
145232 пътуване. Кадис. Смъртта на Мариам. Числа 20:1 Числа 36:36
1452Людете мърморят за вода. Моисей и Аарон като престъпиха Бог им каза че няма да влязат в Ханаан. Числа 20:2-13
1452Едом отказва на Израелтяните да преминат през земята му. Числа 20:14-21
145233 пътуване. Планината Ор. Аарон умира. Хананей напада Израел, но е победен. Числа 20:22- Числа 21:3 Числа 33:37-40
145234 пътуване. Салмона. Людете роптаят. Нападат ги горителни змии. Медната змия е издигната на върлина.(Виж Йоан 3:14) Числа 21:4-9 (33:41)
145235, 36, 37 пътуване. Финон, Овот, Еаварим. Числа 21:10,11 Числа 33:42-44
145238 пътуване. Девон-гад. Числа 33:45
1452Израелтяните се спират в Заред, Арнон и Вир Числа 21:12-18
1452Сион Аморейците не ги пускат да преминат през пределите им. Победени от Израел. Числа 21:21-32
1452Ог, Васанският цар, ги напада, но е победен от тях. Числа 21:33-35
145239 пътуване. Алмон-дивлатаим. Числа 33:46
145240 пътуване. Аварим. Числа 21:18-20 Числа 33:47
145241 пътуване. Моавовите полета при Йордан. Случката с Валаам и Валак, Лука 1:78; Откровение 22:16; 1Коринтяни 15:25. Числа 22:1-41 Числа 33:48 Числа 23:24
145242 пътуване. Идолослужението на Ваалфегора. Ревност Финеесова. Числа 25:1-18 (33:49)
1452Трето преброяване на людете. Числа 26
1452Дъщерите на Салиаад. Закони по наследството. Числа 27:1-11,36
1452Закони за приношенията, обричанията и други. Числа 28 Числа 30
1451Сечта в Мадиам. Убиването на Валаам. Числа 31
1451Рувимовото, Гадовото и половината от Манасиевото племе получават земя на изток от Йордан. Числа 32
1451Заповед към Израелтяните при влизането им в Ханаан. Описание на границите на обетованата земя. 48 града за Левитите, от които 6 да бъдат прибежищни градове. Закони за убийство. Числа 33:50-56 Числа 34:35
1451Моисей прави обзор върху историята на Израелтяните с прибавяне на някои нови подробности. Второзаконие 1 Второзаконие 4
1451Повторение на нравственият закон със силни увещания към людете. Второзаконие 5 Второзаконие 9 Второзаконие 10:1-5,10-22;11
1451Повторение на обрядния закон и постановление против идолослужението и други. Второзаконие 12 Второзаконие 16 Второзаконие 17:1
1451Повторение и тълкуване на съдебния закон. Пророчество за Христа, пророкът когото трбва да чуят. Второзаконие 17:2-20;18-26
1451Моисей заповядва на Израел да напишат, след влизането си в Ханаан, законът на камъни и да изрекат благословенията му и проклятията му на планините Гаризин и Гевал. Второзаконие 27
1451Пророчески обещания и клетви. Второзаконие 28
1451Заключително обръщение към Израелтяните. Второзаконие 29 Второзаконие 30
1451Исус Навин е определен за приемник на Моисей. Числа 27:12-23
1451Моисей насърчава людете и Исус Навин. Поверява на свещениците да четат публично закона вска седма година. Второзаконие 31:1-13
1451Божия поръчка към Исус Навин. Моисей написва песен на свидетелството. Допълва закона и го предава на Левитите. Моисей предсказва непослушанието на Израел. Второзаконие 31:14-29
1451Моисей изговаря песента си и увещава Израел да отправят към нея сърцата си. Второзаконие 31:30 Второзаконие 32:1-47
1451Моисей отива на планината Нево, за да види Ханаанските земи и да умре. Второзаконие 32:48-52
1451Моисей пророчески благославя племената. Второзаконие 33
1451Моисей оглежда обетованата земя. Смърт, погребение и характер на Моисей. Второзаконие 34
1451Заповед на Бог към Исус Навин. Исус Навиев 1:1-9
1451Изпращане на съгледвачи в Ерихон. Раав ги приема. Исус Навиев 2
1451Исус Навин подсеща Рувимовците и други за длъжностите им, Числа 22. Те му обещават, че ще го слушат. Наставления към Израелтяните за преминаването на Йордан. Бог насърчава Исус Навин. Исус Навиев 1:10-18 Исус Навиев 3:1-13
1451Преминаването на река Йордан. Издигане на паметник. Ханаанците са обзети от страх. Исус Навиев 3:14-17;4 Исус Навиев 5:1
1451Обрязването на людете в Галгал. Пасхата. Манната престава. Исус Навиев 5:2-12
1451Военачалникът на силите - Господ се явява на Исус Навин. Чудното превземане на град Ерохон. Проклятие върху онзи, който се опита да го възобнови. Исус Навиев 6:1 Исус Навиев 5:13-15 Исус Навиев 6:2-27
1451Израелтяните са разбити поради Ахановото съгрешаване. Погубването на Ахан. Исус Навиев 7
1451Превземане на Гай с хитрост. Исус Навиев 8:1-29
1451Гаваонците успяват с коварство да сключат договор с Исус Навин. Исус Навиев 9
1451Побеждаването на няколко царе един след друг. Исус Навиев 10
1450-1445Останалите победи. Исус Навиев 11
1444Законът е преписан върху каменен олтар, Второзаконие 27 и е прочетен пред людете. Гевал и Гаризин. Исус Навиев 8:30-35
1444Рувимците и други се завръщат на източната страна на Йордан. Те издигат за спомен олтар. Израел се обижда и иска обяснение. Исус Навиев 22
1444Изреждане на победите. Исус Навиев 12
1444Незавоюваната все още земя. Исус Навиев 13:1-6
1444Исус Навин разделя земите: девет и половина племена получават дяловете си по жребий, левитите не получават земя. Исус Навиев 13:7-14 Исус Навиев 14:1-5
1444Наследството на Рувим и другите на източната страна на Йордан. Исус Навиев 13:15-33
1444Наследството на Халев. Хеврон(Кириат-арва) Исус Навиев 21:11. Исус Навиев 14:6-15 Исус Навиев 15:13-19
1444Жребия на Юда. Исус Навиев 15:1-12,20-63
1444Жребия на Ефрем и половината на Манасии. Исус Навиев 16 Исус Навиев 17
1444Поставяне на скинията в Сило. Исус Навиев 18:1
1444Жребия на другите племена. Исус Навиновото наследство. Исус Навиев 18:2-28;19
1444Определяне на прибежищните градове. Исус Навиев 20
1444Левитските градове. Исус Навиев 21
1427Указания от Исус Навин към старейшините на Израел в Сихем. Исус Навиев 23
1427Исус Навин се обръща с реч към племената и подновява завета. Исус Навиев 24:1-28
1426Смърт и погребение на Исус Навин в Сихем. Исус Навиев 24:29-31
1426Погребение на Йосифовите кости и други. Исус Навиев 24:32,33
1426Победи на Израел след Исус Навин. Съдии 1:1-26
1426Неподчинени от Израел народи. Съдии 1:27-36
1425Ангел Господен изобличава Израелтяните за неизгонването на ханаанците. Съдии 2:1-5
1425Идолопоклонство в Израел. Съдии 2:6-13
1413Михей и идолите му. Съдии 17
1413Една чета дановци, като открадва от Михей идолите му, се установяват в Лаис (Дан) и установяват идолослужение. Съдии 18
1406Историята на левитина и наложницата му. Избиването на Вениаминците в Гавай. Съдии 19 Съдии 21
1406Пленяване на Израелтяните поради идолопоклонството им и избавянето им от съдиите. Съдии 2:14-23 Съдии 3:1-4
1402-1394Осемгодишно поробване на източните Израелтяни под властта на Месопотамския цар. Съдия Готониил. Съдии 3:5-11
1354-1336Осемнадесетгодишно поробване на източните Израелтяни от Моавците. Съдия Аот. Съдии 3:12-30
1354-1336Поробването на западните Израелтяни от Филистимците. Съдия Санегар. Съдии 3:31
1316-1296Двадесетгодишно поробване на северните Израелтяни от Ханаанците. Съдия Девора. Песен на Девора и Варак. Съдии 4 Съдии 5
1256Седемгодишно поробване на източните и северните Израелтяни от Мадиамците. Съдии 6:1-6
1256Историята на Рут - прародителка на Месията. Рут 1 Рут 4
1249Съдия Гедеон. Ангелът на завета го посещава. Гедеон освобождава Израел от Мадиамците. Не иска да стане цар. Съдии 6:7-40;7;8
1235-1232Похищение на Авимелех. Басня на Йотам. Съдии 9
1232-1188Тола и Яир - съдии. Съдии 10:1-5
1206-1188Осамдесетгодишно озлобление и утеснение на Израел от Филистимците и Амонците. Обричането на Ефтай. Съдии 10:6-18;11
1187Галаадците поразяват Ефремците. Съдии 11:1-6
1182-1157Ивцан, Елон и Авдон - съдии. Съдии 12:7-15
1156-1116Четиридесетгодишно утеснение на Израел от Филистимците. Съдии 13:1
1156Раждане на Самсон. Съдии 13:2-25
1155Раждане на Самуил. Песента на Анна. 1Царе 1 1Царе 2:1-11
1155Злината на Илийевите синове. 1Царе 2:12-21
1143Призвание на Самуил. 1Царе 3
1136-1117Женитбата на Самсон. Подвизите му. Съдии 14 Съдии 15:1-19 Съдии 16:1-3
1136-1117Съдба на Илийевият дом. 1Царе 2:22-25,27-36
1116Пленяване и смърт на Самсон. Съдии 15 Съдии 20 Съдии 16:4-31
1116Филистимците два пъти разбиват Израел. Взимането на ковчега и убиването на синовете на Илий. Смъртта на Илий. 1Царе 4:19-22
1116Поставянето на ковчега в дома на Дагон в Азот. Пренасянето на ковчега в Акарон, после във Ветцемес, където стои до времето, когато Давид го премества. 1Царе 5 1Царе 6 1Царе 7:1,2
1112Съдия Самуил. Той подбужда Израелтяните към покаяние. Филистимците са победени. 1Царе 7:3-17
1095Самуил назначава синовете си за съдии. Разтленното им управление. Израелтяните искат цар. Бог заповядва на Самуил да чуе молбата им. 1Царе 8