за Христос

Хронология в Библията / От потопът до Изхода от Египет - 857 години

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
2347Водата спада, Ной излиза от ковчега. Битие 8
2347Бог подновява завета си с Ной. Битие 9:1-17
2347Ной и синовете му; той пророкува за тях. Битие 9:18-27
2233Вавилон. Смесване на езиците. Разпръскване на народите Битие 11:1-9
2233Родословието на Ноевите синове. Нимрод основава Вавилонското или Асирийското царство. Битие 10
2233Родословието от Сима до Тара. Родът на Месията. Битие 11:10-28
1998Смъртта на Ной. Битие 9:28,29
1996Раждането на Авраам в Ур Халдейски. Битие 11:26
1996Авраам се оженва за Сара; излиза от Ур Халдейски с идолопоклонническите си роднини, Исус Навиев 24:2. Битие 11:27-32
1922Тара, Лот и Сара; смъртта на Тара в Харан.Виж Деяния 7:2-4
1921Авраам излиза от Харан, по заповед на Бога, с Сара и Лот и отива във Харан. Битие 12:1-9
1921Големи благословения са му обещани. Битие 12:1-9; Виж Деяния 3:25; Римляни 4; Галатяни 3:16
1920Отива в Египет, използва измама. Битие 12:10-20
1918Връща се във Ханаан, Лот в Содом. Битие 13:1-13
1917Обещанията са подновени; Авраам отива в Мамврий (Хеврон). Битие 13:14-18
1913Нашествието на Ходологомор; Лот го пленяват и е освободен; Мелхиседек благославя Авраам. Битие 14
1912Завета на Бог с Авраам. Битие 15
1910Агар. Раждането на Исмаил. Битие 16
1897Завета е подновен. Имената са променени. Обрязване. Битие 17
1897Авраам гощава ангели от които единият е Ангелът на завета. Содом. Лотовата жена. Лотовото кръвосмешение. Битие 18 Битие 19
1896Авраам излиза от Хеврон. Използва измама с Авимелех в Герар. Битие 20
1896Раждането на Моав и Бен-Ами. Битие 19:37,38
1896Раждането на Исаак. Изпращането на Исмаил. Завет с Авимелех. Битие 21:1-34
1896Изпитване на Авраамовата вяра. Битие 22:1-19
1859Смъртта и погребението на Сара. Битие 23
1859Изброяването на Нахоровата челяд. Битие 22:20-24
1856Авраам изпраща роба си в Харан. Лаван го приема. Женитбата на Исаак. Битие 24
1850Авраам се оженва за Хетура. Децата му от нея. Битие 25:1-6
1836Раждането на Исав и яков Характерът им. Битие 25:19-28
1821Авраам умира. Исаак и Исмаил го погребват в пещерата Махпелах. Битие 25:7-11
1804Исав продава първородството си на яков. Битие 25:29-34
1804Бог потвърждава завета си с Исаак в Герар. Битие 26:1-5
1804Исаак се преструва. Договор с Авимелех. Битие 26:6-33
1796Исав се оженва за двете хетянки. Битие 26:34,35
1773Смъртта на Исмаил. Неговите потомци. Битие 25:12-18
1760Яков приема бащиното си благословение и бяга от Исав. Битие 27 Битие 28:1-5
1760Якововото видение в Луз. Обещанията за него продължават. Престоя му във вуйчо му Лаван. Битие 28:10-22 Битие 29:1-14
1760Исав се оженва за една Исмаилова дъщеря. Битие 28:6-9
1753Яков се оженва за Лия и Рахил. Битие 29:15-30
1752-1745Якововите чада: Рувим, Симеон, Левий, Юда от Лия; Дан и Навталим от Вала - Рахилината робиня; Гат и Асир от Зелфа - Лиената робиня; Исахар, Завулон и Дина от Лия и Йосиф от Рахил. Битие 29:31-35 Битие 30:1-24
1745Якововия договор с Лаван. той забогатява. Битие 30:25-33
1739Яков се завръща в Ханаан гонен от Лаван. Договорът между двамата. Битие 31
1739Якововото видение в Маханаим. Той се бори с един Ангел във Фануил. Примирява се с Исав и се установява в Сокхот. Битие 32 Битие 33:1-17
1739Яков отива в Салим. Битие 33:18-20
1736Раждането на синовете на Юда. Битие 38:1-5
1732Дина е обезчестена от Сихем. Симеон и Леви убиват Сихемците. Битие 34
1732Яков се преселва във Ветил. Очиства домът си от идоли. Обещанията към него са подновени. името му е променено на Израел. Битие 35:1-15
1732Рахил умира при раждането на Вениамин. Битие 35:16-20
1729Рувим съгрешава; яков живее при баща си Исаак. Битие 35:21-27
1729Исавовите потомци. Битие 36
1728Двата Йосифови съня. Завистта на братята му към него. Йосиф е продаден на Исмаиляните и на Петефрия в Египет. Битие 37
1726Господ убива Ира и Авнана. Кръвосмешението на Юда и Тамар. Ражда се Фарес, прародител на Месията. Битие 38:6-30
1719Йосиф произведен в Египед, изкушаван, набеден и затворен. Битие 39
1718Фараоновите виночерпци и хлебарят са затворени; Йосиф тълкува сънищата им. Битие 40
1716Исаак умира в Мамврий. Битие 35:28,29
1715Йосиф тълкува фараоновите сънища. Повишението му в чин везир. Битие 41:1-49
1712-1711Раждането на двамата Йосифови сина, Манасия и Ефрем. Битие 41:50-52
1708Начало на седемте гладни години. Битие 41:53-57
1707Десетте Йосифови братя идват да си купят жито. Йосиф задържа Симеон в залог. Битие 42
1706Те пак идват да купят жито. Йосиф им се открива, и праща за баща си. Битие 43 Битие 45
1706Яков пристига с всичката си челяд. Заселва се в Гесен. яков се представя пред фараона. Битие 46:8-25 Битие 47:1-12
1704-1701Йосиф увеличава богатството на фараона с продаване на жито. Битие 47:13-26
1689Яков благославя Ефрема и Манасия. Битие 47:27-31;48
1689Яков известява какво ще се случи на синовете му, особенно на Юда. Смъртта му. Битие 49
1689Йосиф и братята му погребват баща си. Битие 50:1-13
1689Йосиф се показва благосклонен към братята си. Битие 50:14-21
1635Йосиф предсказва връщането на братята си в Ханаан; задължава ги да занесат костите му там. Битие 50:22-26
1577Израелтяните се умножават. Новия фараон ги притеснява. Изход 1:1-21
1573Фараона заповядва мъжките деца да се хвърлят в реката. Изход 1:22
1571-1532Раждането, излагането на опасност, избавянето и младостта на Моисей. Изход 2:1-10
1531Моисей убива един от Египтяните и побягва в Мадиам, където взема за жена Сепфора, дъщерята на Рагуил; раждането на Герсан. Изход 2:11-22
1531Израелтяните пъшкат от поробването. Изход 2:23-25; Псалми 88
1491Бог се явява на Моисей в пламенен огън от сред къпината. Назначава него и брат му Аараон да изведат Израелтяните от Египет. Изход 3 Изход 4:1-17
1491Моисей тръгва от Мадиам. Посреща Аарон. Те обявяват посланието си. Изход 4:18-31
1491Моисей и Аарон искат освобождение на Израелтяните. Фараонът отказва. Изход 5
1491Бог под името Иеова подновява общението си. Изход 6:1-13
1491Потомците на Рувим, Симеон и Левий, от когото Моисей и Аарон произхождат. Изход 6:14-27
1491Моисей и Аарон повторно са пратени. Те потвърждават с чудо посланието си. Магьосниците им подражават. Изход 6:28-30 Изход 7:1-13
1491Фараона не иска да пусне Израелтяните. Осем язви. Изход 7:14-25;8;9 Изход 10:1-20
1491Пасхата се установява. Изход 12:1-20
1491Деветата язва. Три дневна тъмнина. Изход 10:21-27
1491На Израелтяните е заповядано да поискат злато от Египтяните. Фараона е заплашен със смърт на първородните. Изход 11:1-8 Изход 10:28,29 Изход 11:9,10
1491Яденето на пасхата, в същия ден на месеца, в който Христос се пожертва заради нас. Поражението на първородните. Изход 12:21-30
1491Изходът на Израел от Египед. Изход 12:31-36,40-42