за Христос

Хронология в Библията / От сътворението на света до потопа - 1656 години.

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
4004Сътворението. Битие 1 Битие 2:4-7
4004Освещаване на съботата. Битие 2:1-3
4004Създаването на Адам и Ева описано накратко в гл.1. Битие 2:8-25
4004Грехопадението. Битие 3:1-13
4004Първо обещание за Спасител. Изгонването от Едемската градина. Битие 3:14-24
4003-4002Раждането на Каин и Авел. Битие 4:1,2
3875Първата жертва. Авеловата жертва е приета. Битие 4:3-7
3875Каиновото отстъпление и проклятие. Битие 4:8-15
3875-3504Каин гради Енох, потомците му, Ламеховото слово и др. Битие 4:16-24
3874Раждането на Сит. Битие 4:25
3769Раждането на Енос. Светът се отделя от праведните. Битие 4:26
3769Родословие от Адам до Ной, родът на Месията. Битие 5
3074Адам умира на възраст 930г. Битие 5:5
2468Нечестивостта на света; Бог се решава да го изтреби след 120г отлагане. Ной проповядва,  2Петрово 2:5; завета е подновен с него; той прави ковчег както Бог му заповядва. Битие 6
2348Ной влиза в ковчега. Потопът - 1656 год. от създаването на света. Битие 7

Забележка: Годините, които тук показват времето на събитията от Сътворението на света до Изхода на израилтяните от Египет, са приети от повечето Европейски писатели, и са основани върху Еврейския текст на книгата Битие. Според преводът на Седемдесетте, времето е по-дълго, т.е. от Сътворението до Потопа е 2256 г., вместо 1656, и от потопът до Изхода на израилтяните от Егитеп е 1507 вместо 857. От Изходът нататък разликите са сравнително незначителни. Така времето от Сътворението на света до Рождество Христово (четири години преди общоприетата ера), според данните от Еврейския текст е точно 4000 г., а според данните от превода на Седемдесетте 5407 години.