за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Човек

* Притчи 6:12 - Човек нехранимайко, човек беззаконен
е онзи, който ходи с извратени уста.

Притчи 6:13 - Намигва с очите си, говори с краката си,
дава знак с пръстите си;

Притчи 6:14 - който има извратено сърце,
непрестанно крои зло, сее раздори,

Притчи 6:15 - затова гибелта му ще дойде внезапно;
изведнъж ще бъде съсипан, и то непоправимо.

Притчи 6:16 - Шест неща мрази Господ,
даже седем са мерзост за душата Му:

Притчи 6:17 - надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,

Притчи 6:18 - сърце, което крои лоши замисли,
крака, които тичат бързо да вършат зло,

Притчи 6:19 - неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.

* Притчи 27:8 - Както птица, която е напуснала гнездото си,
така е човек, който е напуснал мястото си.

* Притчи 27:19 - Както водата отразява лице срещу лице,
така сърцето - човек срещу човека.