за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Чада

* Притчи 4:1 - Ползата от мъдростта
Послушайте, синове, бащина поука
и внимавайте да се научите на разум.

Притчи 4:2 - Понеже ви давам добро учение,
не изоставяйте наставлението ми.

Притчи 4:3 - Защото и аз бях син на баща си,
гален и най-любим на майка си,

Притчи 4:4 - и той ме наставляваше и ми казваше:
Пази думите ми в сърцето си,
пази заповедите ми и ще живееш,

Притчи 4:5 - придобий мъдрост, придобий разум;
не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.

Притчи 4:6 - Не я изоставяй и тя ще те пази.
Обичай я - и ще те предпазва.

Притчи 4:7 - Главното е мъдростта; затова придобивай мъдрост;
и при всичко, което си придобил, прибавяй разум.

Притчи 4:8 - Въздигай я и тя ще те въздигне;
когато я прегърнеш, ще ти донесе слава.

Притчи 4:9 - Ще положи на главата ти красив венец.
Ще ти даде славна корона.

* Притчи 17:21 - Който ражда безумен син, ще има скръб,
и бащата на глупавия няма радост.

* Притчи 20:7 - Децата на праведен човек, който ходи в непорочността си,
са блажени след него.Вж. още, Син, Притчи 5:7; Притчи 7:24, от ст. 1; Мъдрост, Притчи 8:4, от ст. 1; Притчи 8:31,32, от ст. 22; С. от Г., Притчи 14:26; Господ, Притчи 15:11; Старост, Притчи 17:6; Син, Притчи 23:24; Жена, Притчи 31:28, от ст. 10.