за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Цар

* Притчи 14:28 - Когато народът е многоброен, слава е за царя,
а когато народът е малоброен, съсипване е за княза.

* Притчи 14:35 - Благоволението на царя е към разумния слуга,
а яростта му - против онзи, който докарва срам.


* Притчи 16:10 - Присъдата в устните на царя е боговдъхновена;
устата му няма да сгрешат в съда.

* Притчи 16:12 - Да се върши беззаконие е мерзост за царете,
защото престолът се утвърждава с правда.

* Притчи 16:15 - В светлината от лицето на царя има живот
и неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.

* Притчи 19:12 - Гневът на царя е като рев на лъв,
а благоволението му е като роса на тревата.

* Притчи 20:2 - Царското заплашване е като рев на лъв;
който го дразни, съгрешава против живота си.

* Притчи 20:8 - Цар, който седи на съдебен престол,
пресява всяко зло с очите си.

* Притчи 20:26 - Мъдрият цар пресява нечестивите
и докарва върху тях колелото на вършачката.

* Притчи 20:28 - Милост и вярност пазят царя
и той поддържа престола си с милост.

* Притчи 21:1 - Съкровищата на нечестивеца и на мъдрия
Сърцето на царя е в ръката на Господа - като водни бразди:
Той го обръща накъдето иска.

* Притчи 25:2 - Слава за Бога е да скрива всяко нещо,
а слава е на царете да издирват работите.

* Притчи 25:3 - Височината на небето и дълбочината на земята,
и сърцата на царете са неизследими.

* Притчи 25:4 - Отмахни нечистото от среброто
и ще излезе съд за златаря.

Притчи 25:5 - Отмахни нечестивите от царя
и престолът му ще се утвърди в правда.

* Притчи 25:6 - Не се надигай пред царя
и не стой на мястото на големците,

Притчи 25:7 - защото по-добре е да ти кажат: Мини тук, по-горе,
отколкото да те сложат по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.

* Притчи 29:4 - Чрез правосъдие царят утвърждава земята си,
а който ламти за подкупи и подаръци, я съсипва.

* Притчи 29:14 - Когато цар съди вярно сиромасите,
престолът му ще бъде утвърден завинаги.Вж. още, Притчи, Притчи 1:1; Мъдрост, Притчи 8:15, от ст. 12; Говор, Притчи 16:13; Гняв, Притчи 16:14; Приятелство, Притчи 22:11; Труд, Притчи 22:29; С. от Г., Притчи 24:21; Притчи, Притчи 25:1; Бог, Притчи 30:1; Беззаконие, Притчи 30:21,22; Мъдрост, Притчи 30:27, от ст. 24; Благородство, Притчи 30:31, от ст. 29; Лемуил, Притчи 31:3, от ст. 1; Алкохол, Притчи 31:4, и сл.