за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Управление

* Притчи 28:2 - От бунтовете на страната началниците й са много,
но чрез умни и вещи хора един неин управител продължава дълго време.

* Притчи 28:15 - Като ревящ лъв и гладна мечка
е нечестив управител над беден народ.

* Притчи 28:16 - О, княже, лишен от разум, но велик да насилстваш,
знай, че който мрази грабителство, ще продължи дните си.

* Притчи 29:2 - Когато праведните са на власт, народът се радва;
но когато нечестивият началства, народът въздиша.

* Притчи 29:12 - Ако управителят слуша лъжливи думи,
то всичките му слуги стават нечестиви.

* Притчи 29:16 - Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава,
но праведните ще видят падането им.

* Притчи 29:18 - Където няма пророческо видение, народът се разюздва,
а който пази закона, е блажен.


* Притчи 29:26 - Мнозина търсят благоволението на управителя,
но съдбата на човека е от Господа.Вж. още, Син, Притчи 6:6,7; Мъдрост, Притчи 8:15,16, от ст. 12; Цар, Притчи 14:28; Говор, Притчи 17:7; Безумен, Притчи 19:10; Богатство, Притчи 22:7; Ядене, Притчи 23:1; Цар, Притчи 25:7; Говор, Притчи 25:15; Праведните, Притчи 29:2; Алкохол, Притчи 31:4; Жена, Притчи 31:23,27, от ст. 10.