за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Търговия

* Притчи 20:14 - Лошо е! Лошо е! - казва купувачът,
но като си отиде, тогава се хвали.Вж. още, Мъдрост, Притчи 3:13,14; Справедливост, Притчи 11:1, Проклятие, Притчи 11:26; Справедливост, Притчи 16:11, Безумния, Притчи 17:16; Справедливост, Притчи 20:10,23; Син, Притчи 23:23; Труд, Притчи 27:26, от ст. 23; Жена, Притчи 31:14,16,18,24, от ст. 10.