за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Труд

* Притчи 10:5 - Който събира лятно време, той е разумен син,
а който спи по жътва, той е син, който докарва срам.

* Притчи 10:22 - Благословението Господне обогатява;
и трудът на човека няма да прибави нищо.

* Притчи 12:11 - Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, е без разум.

* Притчи 12:24 - Ръката на трудолюбивите ще властва,
а ленивите ще бъдат подчинени.

* Притчи 13:23 - Земеделието на сиромасите доставя много храна,
но някои погиват от липса на разсъдък.


* Притчи 14:23 - От всеки труд има полза,
а от бъбренето с устните - само оскъдност.

* Притчи 16:26 - Охотата на работника работи за него,
защото устата му го принуждават.

* Притчи 18:9 - Немарливият в работата си
е брат на разсипника.

* Притчи 21:5 - Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие,
а на всеки припрян - само оскъдност.

* Притчи 22:29 - Видял ли си човек, трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.


* Притчи 24:27 - Нареди си работата навън
и си я приготви на нивата,
и после съгради къщата си.

* Притчи 27:18 - Който пази смокинята, ще яде плода й,
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.

* Притчи 27:23 - Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и се грижи за добитъка си;

Притчи 27:24 - защото богатството не е вечно
и короната не трае от род в род.

Притчи 27:25 - Сеното се прибира, зеленината се явява
и планинските билки се събират.

Притчи 27:26 - Агнетата ти служат за облекло
и козлите - за купуване на нива.

Притчи 27:27 - Ще има достатъчно козе мляко за храна
на тебе, на дома ти и за живеене на слугините ти.


* Притчи 28:19 - Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, ще го постигне сиромашия.

* Притчи 29:20 - Видял ли си човек, прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.Вж. още, Мъдрост, Притчи 8:30, от ст. 22; Мързел, Притчи 10:4; Праведния, Притчи 12:10; Мързел, Притчи 12:27; Притчи 13:4; Притчи 21:25; Жена, Притчи 31:13,15, от ст. 10.