за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Съсед

* Притчи 25:17 - Рядко слагай крака си в къщата на съседа си,
да не би да му досадиш и той да те намрази.Вж. още, Справедливост, Притчи 18:17; Приятелство, Притчи 27:10.