за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Съвет

* Притчи 15:22 - Където няма съветване, намеренията се осуетяват,
а в множеството на съветниците те се утвърждават.

* Притчи 19:20 - Слушай съвет и приемай поука,
за да станеш мъдър в сетните си дни.

* Притчи 19:27 - Престани, сине мой, да слушаш съвети,
които те отклоняват от мъдростта.

* Притчи 20:18 - Намеренията се утвърждават чрез съвещание,
затова с мъдър съвет обявявай война.Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:25, от ст. 20; Притчи 1:29,30; Притчи 8:14, от ст. 12; Притчи 11:14; Безумния, Притчи 12:15; Зло, Притчи 12:20; Гордост, Притчи 13:10; Господ, Притчи 21:30; Мъдрост, Притчи 22:20, от ст. 17; Притчи 24:5,6; Приятелство, Притчи 27:9.