за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Страх

* Притчи 10:24 - Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.


* Притчи 29:25 - Страхът от човека слага примка,
а който уповава на Господа, ще бъде поставен нависоко.
Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:26, от 24; Притчи 1:33, от ст. 20; Син, Притчи 3:24,25, от ст. 21; Жена, Притчи 31:21, от ст. 10.