за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Път

* Притчи 14:12 - Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му е пътища към смърт.

* Притчи 16:25 - Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му е пътища към смърт.

* Притчи 20:24 - Стъпките на човека се оправят от Господа;
и така, как би познал човек пътя си?

* Притчи 21:2 - Всички пътища на човека са прави в неговите очи,
но Господ претегля сърцата.


* Притчи 21:16 - Човек, който се отбие от пътя на разума,
ще стигне в събранието на мъртвите.

* Притчи 22:5 - Тръни и примки има по пътя на опакия;
който пази душата си, се отдалечава от тях.Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:31, от ст. 29; Син, Притчи 2:9, от ст. 3; Притчи 6:23, от ст. 20; Притчи 7:19,27, от ст. 5; Мъдрост, Притчи 8:12,13; Безумния, Притчи 15:21; Насилие, Притчи 16:29; Кавга, Притчи 17:14; Дете, Притчи 22:6; Праведните, Притчи 28:10; Притчи 29:27.