за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Приятелство

* Притчи 14:20 - Сиромахът е мразен даже от ближния си,
а на богатия приятелите са много.

* Притчи 16:28 - Опак човек сее раздори
и клюкарят разделя най-близки приятели.

* Притчи 17:9 - Който покрива престъпление, търси любов,
а който говори много за работата, разделя най-близки приятели.

* Притчи 17:17 - Приятел обича винаги
и е като роден брат във време на нужда.

* Притчи 18:24 - Човек, който има много приятели, намира в това погубването си;
но има приятел, който се държи по-близко и от брат.


* Притчи 19:4 - Богатството прибавя много приятели,
а сиромахът бива изоставен от приятеля си.

* Притчи 19:7 - Всичките братя на сиромаха го мразят -
колко повече го отбягват приятелите му!
Той тича след тях с умилителни думи, но тях ги няма.

* Притчи 22:11 - Който обича чистота в сърцето
и има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.

* Притчи 22:24 - Не завързвай приятелство с припрян човек
и не ходи с гневлив човек,

Притчи 22:25 - да не би да научиш пътищата му
и да приготвиш примка за душата си.

* Притчи 27:6 - Удари от приятел са искрени,
а целувки от неприятел - изобилни.

* Притчи 27:9 - Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

* Притчи 27:10 - Не изоставяй своя приятел, нито приятеля на баща си.
И не влизай в къщата на брат си в деня на нещастието си.
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

* Притчи 27:17 - Неудовлетвореността на човека
Желязо остри желязо;
така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.Вж. още, Щедрост, Притчи 19:6.