за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Присмивател

* Притчи 9:7 - Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам;
и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно.

Притчи 9:8 - Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази.
Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.

Притчи 9:9 - Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
учи праведния и ще стане по-учен.

Притчи 9:10 - Страхът от Господа е начало на мъдростта;
и познаването на Святия е разум.


* Притчи 14:6 - Присмивателят търси мъдрост и не я намира,
а за разумния учението е лесно.

* Притчи 15:12 - Присмивателят не обича изобличителя си,
нито ще отиде при мъдрите.

* Притчи 17:5 - Който се присмива на бедния, нанася позор на Създателя му,
и който се радва на бедствия, няма да остане ненаказан.

* Притчи 19:25 - Ако накажеш присмивателя, простият ще стане внимателен;
и ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.

* Притчи 21:11 - Когато бъде наказан присмивателят, простият става по-мъдър,
и когато се поучава мъдрият, той придобива знание.

* Притчи 22:10 - Изпъди присмивателя и караницата ще се прекрати,
и свадата и позорът ще престанат.

* Притчи 29:8 - Присмивателите палят града,
а мъдрият усмирява гнева.Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:22; Притчи 1:26, от ст. 24; Син, Притчи 3:34; Мъдрост, Притчи 9:12; Притчи 13:1; Безумните, Притчи 14:9; Справедливост, Притчи 19:28; Наказание, Притчи 19:29; Алкохол, Притчи 20:1; Гордост, Притчи 21:24; Зло, Притчи 24:8,9; Око, Притчи 30:17.