за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Прелюбодейство

* Притчи 30:18 - Три неща има, които са непостижими за мене,
дори четири, които не разбирам:

Притчи 30:19 - следите на орел по въздуха,
следите на змия върху канара,
следите на кораб сред морето
и следите на мъж при девица.

Притчи 30:20 - Такъв е пътят и на жена прелюбодейка -
яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.Вж. още, Син, Притчи 5:3-5; Притчи 6:26,32 от ст. 24; Притчи 7:5-27; Жена, Притчи 9:13-18.