за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Праведните

* Притчи 10:28 - Надеждата на праведните е радост,
а очакването на нечестивите е напразно.


* Притчи 11:10 - Когато благоденстват праведните, градът се весели;
и когато погиват нечестивите, става тържество.

Притчи 11:11 - Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
а чрез устата на нечестивите се съсипва.

* Притчи 11:23 - Желаното от праведните е само добро,
а онова, което очаква нечестивите, е гняв.

* Притчи 12:5 - Мислите на праведните са справедливи,
а намеренията на нечестивите са коварство.

* Притчи 13:9 - Светлината на праведните е весела,
а светилникът на нечестивите ще изгасне.


* Притчи 28:10 - Който заблуждава праведните в лош път,
той сам ще падне в своята яма,
а непорочните ще наследят добрини.

* Притчи 28:12 - Когато тържествуват праведните, има голяма слава,
а когато се издигнат нечестивите, човек се крие.

* Притчи 29:27 - Несправедлив човек е мерзост за праведните;
и който ходи в прав път, е мерзост за нечестивите.
Вж. още, Син, Притчи 2:6,7; Притчи 2:20, от ст. 10; Притчи 3:32,33, от ст. 31; Притчи 4:18, от ст. 14; Страх, Притчи 10:24; Говор, Притчи 11:9; Нечестивия, Притчи 11:21; Богатство, Притчи 11:28; Беззаконие, Притчи 12:3; Нечестивите, Притчи 12:6,7; Зло, Притчи 13:21; Безумните, Притчи 14:9; Нечестивите, Притчи 14:11; Притчи 15:8; Мързел, Притчи 15:19; Господ, Притчи 15:29; Говор, Притчи 16:13; Зло, Притчи 16:17; Нечестивия, Притчи 21:18; Нечестивите, Притчи 28:1,28; Непорочност, Притчи 29:10; Управление, Притчи 29:16.