за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Праведния

* Притчи 10:3 - Господ няма да остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.

* Притчи 10:6 - Благословения почиват върху главата на праведния;
а устата на нечестивите покриват насилие.

* Притчи 10:7 - Паметта на праведния е благословена,
а името на нечестивите ще изгние.

* Притчи 10:11 - Устата на праведния са извор на живот,
а устата на нечестивите покриват насилие.

* Притчи 10:16 - Заплатата на праведния е за живот,
а благоуспяването на нечестивия е за грях.

* Притчи 10:20 - Езикът на праведния е избрано сребро;
сърцето на нечестивите струва малко.

* Притчи 10:21 - Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от нямане на разум.

* Притчи 10:30 - Праведният никога няма да се поклати,
а нечестивите няма да населят земята.

* Притчи 10:31 - От устата на праведния блика мъдрост,
а лъжливият език ще бъде отрязан.

* Притчи 10:32 - Устните на праведния знаят приятното за слушане;
а устата на нечестивите говорят извратеното.


* Притчи 11:8 - Праведният се отървава от беда,
а вместо него в нея изпада нечестивият.

* Притчи 11:30 - Плодът на праведния е дърво на живот;
и който е мъдър, придобива души.

* Притчи 11:31 - Ето, и на праведния се въздава на земята -
колко повече на нечестивия и на грешния!


* Притчи 12:10 - Праведният се грижи за живота на добитъка си,
а благостите на нечестивите са немилостиви.


* Притчи 12:21 - Никаква пакост няма да се случи на праведния,
а нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

* Притчи 12:26 - Праведният води ближния си,
а пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

* Притчи 13:5 - Праведният мрази лъжата,
а нечестивият постъпва подло и срамно.

* Притчи 13:25 - Праведният яде до насищане на душата си,
а коремът на нечестивите няма да бъде задоволен.


* Притчи 14:19 - Злите се кланят пред добрите
и нечестивите - при портите на праведния.

* Притчи 15:6 - В дома на праведния има голямо изобилие,
а в доходите на нечестивия има загриженост.

* Притчи 18:10 - Името Господне е яка кула;
праведният прибягва в нея и е поставен на високо.


* Притчи 21:15 - Радост е за праведния да върши правосъдие,
а измъчване е за онези, които вършат беззаконие.

* Притчи 21:29 - Нечестив човек прави дръзко лицето си,
а праведният оправя пътища си.

* Притчи 24:15 - Не поставяй засада, о, нечестиви човече, против жилището на праведния.
Не разваляй мястото му за почивка.

* Притчи 24:16 - Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става,
докато нечестивите се препъват в злото.

* Притчи 25:26 - Праведният, който отстъпва пред нечестивия,
е като мътен извор и развален източник.

* Притчи 29:7 - Праведният вниква в съдебните дела на бедните;
нечестивият няма даже разум, за да ги изследва.Вж. още, Присмивател, Притчи 9:8,9; Нечестивия, Притчи 10:25; Притчи 12:12; Говор, Притчи 12:13; Наследство, Притчи 13:22; Нечестивия, Притчи 14:32; Говор, Притчи 15:28; Справедливост, Притчи 17:15,26; Притчи 18:5; Нечестивия, Притчи 21:18; Мързел, Притчи 21:25,26; Син, Притчи 23:24; Беззаконие, Притчи 29:6.