за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Правда

* Притчи 11:19 - Който е утвърден в правдата, ще стигне живот,
а който се стреми към злото, съдейства за своята смърт.

* Притчи 12:28 - В пътя на правдата има живот
и в пътеката й няма смърт.


* Притчи 13:6 - Правдата пази ходещия непорочно,
а нечестието съсипва грешния.

* Притчи 14:34 - Правдата възвисява народ,
а грехът е позор за племената.


* Притчи 16:8 - По-добре малко с правда,
отколкото големи доходи с неправда.

* Притчи 21:21 - Който следва правда и милост,
намира живот, правда и чест.Вж. още, Притчи, Притчи 1:3, от ст. 1; Син, Притчи 2:9, от ст. 3; Мъдрост, Притчи 8:15, от ст. 12; Притчи 8:18,20, от ст. 12; Богатство, Притчи 10:2; Притчи 11:4; Непорочност, Притчи 11:5; Справедливост, Притчи 11:6; Нечестивия, Притчи 11:18; Истина, Притчи 12:17; Нечестивия, Притчи 15:9; Цар, Притчи 16:12; Старост, Притчи 16:31; Справедливост, Притчи 21:3; Цар, Притчи 25:4,5.