за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Поука

* Притчи 23:12 - Предай сърцето си на поука
и ушите си - към думи на знание.Вж. още, Притчи, Притчи 1:2,3, от ст. 1; С. от Г., Притчи 1:7; Син, Притчи 1:8; Притчи 3:1; Чада, Притчи 4:1; Син, Притчи 4:13; Притчи 5:12, от ст. 8; Притчи 5:22,23; Притчи 7:1,2; Мъдрост, Притчи 8:10, от ст. 1; Притчи 8:32,33; Притчи 13:1,14; Бедност, Притчи 13:18; Безумния, Притчи 15:5; Изобличение, Притчи 15:32; Съвет, Притчи 19:20; Лъжа, Притчи 21:28; Син, Притчи 23:23; Мързел, Притчи 24:32, от ст. 30.