за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Поръчителство

* Притчи 11:15 - Който поръчителства за чужд човек, зле ще пострада,
а който мрази поръчителството, е в безопасност.

* Притчи 17:18 - Човек без разум дава ръка
и става поръчител на ближния си.

* Притчи 20:16 - Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужди хора.

* Притчи 22:26 - Не бъди от тези, които дават ръка,
от тези, които стават поръчители за дългове;

Притчи 22:27 - ако нямаш с какво да платиш,
защо да вземат постелката ти изпод тебе?

* Притчи 27:13 - Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.Вж. Син, Притчи 6:1.