за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Покорство

* Притчи 19:16 - Който пази заповедта, пази душата си,
а който занемарява пътищата си, ще загине.Вж. още, Око, Притчи 30:17.