за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Поколение

* Притчи 30:11 - Има поколение, което кълне баща си
и не благославя майка си.

Притчи 30:12 - Има поколение, което е чисто пред своите си очи,
обаче не е измито от нечистотата си.

Притчи 30:13 - Има поколение - колко високо са очите им
и колко са надигнати клепачите им!

Притчи 30:14 - Има поколение, чиито зъби са мечове и челюстта му - ножове,
за да изпояжда от земята сиромасите
и немотните сред хората.