за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Око

* Притчи 10:10 - Който намигва с око, докарва скръб,
а безумният бъбривец пада.

* Притчи 30:17 - Окото, което се присмива на баща си
и презира покорност към майка си,
гарвани от долината ще го изкълват
и орлови пилци ще го изядат.
Вж. още, Господ, Притчи 20:12; Гордост, Притчи 21:4; Щедрост, Притчи 22:9; Ядене, Притчи 23:6; Богатство, Притчи 28:22.