за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Одумник

* Притчи 11:13 - Одумникът обикаля и открива тайните,
а верният духом потайва работата.


* Притчи 20:19 - Одумникът обикаля и открива тайни,
затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.