за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Нечестивите

* Притчи 12:6 - Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие;
а устата на праведните ще ги избавят.

* Притчи 12:7 - Нечестивите се съсипват и ги няма,
а домът на праведните ще стои.

* Притчи 14:11 - Къщата на нечестивите ще бъде съборена,
а шатърът на праведните ще благоденства.

* Притчи 15:8 - Жертвата на нечестивите е мерзост пред Господа,
а молитвата на праведните е приятна за Него.

* Притчи 21:7 - Грабителството на нечестивите ще ги отвлече,
защото отказват да вършат това, което е право.

* Притчи 21:27 - Жертвата на нечестивите е мерзост -
колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

* Притчи 24:19 - Не се раздразвай поради злодеите,
нито завиждай на нечестивите,

Притчи 24:20 - защото злите няма да имат бъдеще;
светилникът на нечестивите ще изгасне.

* Притчи 28:1 - Нечестиви и праведници - възмездие и награда
Нечестивите бягат, без да ги гони някой,
а праведните са смели като млад лъв.

* Притчи 28:28 - Когато се възвисят нечестивите, хората се крият,
но когато те загиват, праведните се умножават.
Вж. още, Син, Притчи 2:21,22; Притчи 3:25, от ст. 21; Притчи 4:14; Притчи 4:19, от ст. 14; Праведния, Притчи 10:3,6,7,11,20; С. от Г., Притчи 10:27; Праведните, Притчи 10:28; Праведния, Притчи 10:30,32; Праведните, Притчи 11:10,11,23; Притчи 12:5; Праведния, Притчи 12:10,21,26; Праведните, Притчи 13:9; Праведния, Притчи 13:25; Притчи 14:19; Говор, Притчи 15:28; Господ, Притчи 15:29; Справедливост, Притчи 19:28; Цар, Притчи 20:26; Гордост, Притчи 21:4; Справедливост, Притчи 21:12; Праведния, Притчи 24:15,16; Цар, Притчи 25:4,5; Беззаконие, Притчи 28:4; Праведните, Притчи 28:12; Управление, Притчи 29:16; Праведните, Притчи 29:27.