за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Намерение

* Притчи 20:5 - Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода;
но разумен човек ще го извади.Вж. още, Упование, Притчи 16:3; Господ, Притчи 19:21; Съвет, Притчи 20:18.