за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Наказание

* Притчи 13:24 - Който щади тоягата си, мрази сина си,
а който го обича, го наказва навреме.

* Притчи 15:10 - Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя;
и който мрази изобличение, ще умре.

* Притчи 19:18 - Мъдри съвети към младите хора
Наказвай сина си, докато има надежда,
и не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине.

* Притчи 19:29 - Присъди се приготвят за присмивателите
и бой - за гърба на безумните.


* Притчи 20:30 - Бой, който наранява,
и удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото,
очистват злото.


* Притчи 29:17 - Наказвай сина си и той ще те успокои.
Да! Ще даде наслада на душата ти.Вж. още, Син, Притчи 3:11; Притчи 6:29,30, от ст. 26; Притчи 7:22, от ст. 10; Мъдрост, Притчи 10:13; Нечестивия, Притчи 11:21; Гордост, Притчи 16:5; Разум, Притчи 16:22; Присмивател, Притчи 17:5; Лъжа, Притчи 19:5,9; Гняв, Притчи 19:19; Дете, Притчи 22:15; Притчи 23:13,14; С. от Г., Притчи 24:21,22; Безумните, Притчи 26:3; Богатство, Притчи 28:20; Дете, Притчи 29:15.