за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Мързел

* Притчи 10:4 - Ленивата ръка докарва бедност,
а трудолюбивата ръка обогатява.

* Притчи 10:26 - Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
така е ленивият за онези, които го пращат.

* Притчи 12:27 - Ленивият не пече лова си;
а скъпоценностите на хората са за трудолюбивия.

* Притчи 13:4 - Душата на ленивия желае и няма,
а душата на трудолюбивите ще се насити.

* Притчи 15:19 - Пътят на ленивия е като трънен плет,
а пътят на праведните е като друм.

* Притчи 19:15 - Ленивостта хвърля в дълбок сън
и бездейна душа ще гладува.

* Притчи 19:24 - Ленивият потапя ръката си в паницата
и не иска дори в устата си да я върне.

* Притчи 20:4 - Ленивият не иска да оре - поради зимата,
затова когато търси във време на жътва, няма да има нищо.

* Притчи 20:13 - Не обичай спането, да не би да обеднееш!
Отвори очите си и ще се наситиш с хляб.

* Притчи 21:25 - Желанието на ленивия го умъртвява,
защото ръцете му не искат да работят.

Притчи 21:26 - Той се лакоми цял ден,
а праведният дава и не му се свиди.

* Притчи 22:13 - Ленивецът казва: Лъв има вън!
Ще бъда убит сред улиците!

* Притчи 24:30 - Минах край нивата на ленивия
и край лозето на нехайния човек

Притчи 24:31 - и всичко беше обрасло с тръни,
коприва беше покрила повърхността му
и каменната му ограда беше съборена.

Притчи 24:32 - Тогава, като разгледах, размислих в сърцето си,
видях и си извадих поука.

Притчи 24:33 - Още малко спане, малко дрямка,
малко сгъване на ръце за сън -

Притчи 24:34 - и сиромашията ще дойде върху тебе като крадец
и немотията - като въоръжен мъж.


* Притчи 26:13 - Ленивият човек и лъжливият език
Ленивият казва: Лъв има на пътя!
Лъв има по улиците!

* Притчи 26:14 - Както врата се завърта на пантите си,
така и ленивият - на постелката си.

* Притчи 26:15 - Ленивият потапя ръката си в паницата,
а го мързи да я върне в устата си.

* Притчи 26:16 - Ленивият смята себе си за по-мъдър
от седем души, които могат да дадат умен отговор.Вж. още, Син, Притчи 6:6, от ст. 1; Притчи 6:9,10, от ст. 6; Труд, Притчи 10:5; Притчи 12:24; Син, Притчи 23:21,22; Жена, Притчи 31:27, от ст. 10.