за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Мъдрост

* Притчи 1:20 - Призивът на мъдростта
Превъзходната мъдрост прогласява по улиците,
издига гласа си по площадите,

Притчи 1:21 - вика по главните места на пазарите,
при входовете на портите,
възвестява из града думите си:

Притчи 1:22 - Глупави, докога ще обичате глупостта?
Присмивателите докога ще се наслаждават на насмешките си
и безумните ще мразят знанието?

Притчи 1:23 - Обърнете се при изобличението ми.
Ето, аз ще излея духа си на вас,
ще ви направя да разберете словата ми.

Притчи 1:24 - Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате,
понеже протягах ръката си, а никой не внимаваше,

Притчи 1:25 - но отхвърлихте съвета ми
и не приехте изобличението ми -

Притчи 1:26 - то и аз ще се смея на вашето бедствие,
ще се присмея, когато ви нападне страхът,

Притчи 1:27 - когато ви нападне страхът - като опустошителна буря,
и бедствието ви се устреми като вихрушка,
когато скръб и мъка ви нападнат,

Притчи 1:28 - тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря,
ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.

Притчи 1:29 - Понеже намразиха знанието
и не разбраха страха от Господа,

Притчи 1:30 - не приеха съвета ми
и презряха цялото ми изобличение,

Притчи 1:31 - затова ще ядат от плодовете на своя си път
и ще се наситят от своите си измислици.

Притчи 1:32 - Защото глупавите ще бъдат умъртвени
от собственото си отстъпване
и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие.

Притчи 1:33 - А всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност
и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.


* Притчи 3:13 - Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост,
и човек, който е придобил разум,

Притчи 3:14 - защото търговията с нея е по-изгодна от търговията със сребро
и печалбата от нея - по-скъпа от чисто злато.

Притчи 3:15 - Тя е по-скъпоценна от безценни камъни
и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

Притчи 3:16 - Дългоденствие е в десницата й
и в левицата й - богатство и слава.

Притчи 3:17 - Пътищата й са пътища приятни
и всичките й пътеки - мир.

Притчи 3:18 - Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат,
и блажени са онези, които я държат.

Притчи 3:19 - С мъдрост Господ основа земята,
с разум утвърди небето.

Притчи 3:20 - Чрез Неговото знание се разтвориха бездните
и от облаците капе роса.

* Притчи 8:1 - Призив на мъдростта
Не вика ли мъдростта?
И разумът не надава ли гласа си?

Притчи 8:2 - Тя стои по върха на високите места край пътя,
на кръстопътя;

Притчи 8:3 - прогласява при портите, при входа на града,
при входа на вратите:

Притчи 8:4 - Към вас, хора, викам
и гласът ми е към човешките синове.

Притчи 8:5 - Вие, глупави, разберете благоразумие;
и вие, безумни, придобивайте разумно сърце.

Притчи 8:6 - Послушайте, защото ще говоря хубави неща
и ще отворя устните си да произнеса правото.

Притчи 8:7 - Защото езикът ми ще изговори истина,
а нечестието е мерзост за устните ми.

Притчи 8:8 - Всичките думи на устата ми са справедливи,
в тях няма нищо лъжливо или коварно.

Притчи 8:9 - Те всички са ясни за разумния човек
и правилни за тези, които намират знание.

Притчи 8:10 - Приемете поуката ми, а не сребро,
и по-добре знание, отколкото избрано злато.

Притчи 8:11 - Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни
и всичко желателно не се сравнява с нея.

Притчи 8:12 - Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието
и издирвам знание на умни мисли.

Притчи 8:13 - Страх от Господа е да се мрази злото.
Аз мразя гордост и високомерие,
лош път и извратени уста.

Притчи 8:14 - В мен е съветът и здравомислието;
аз съм разум; в мен е силата.

Притчи 8:15 - Чрез мене царете царуват
и началниците узаконяват правда.

Притчи 8:16 - Чрез мене князете началстват,
също и големците, и всички земни съдии.

Притчи 8:17 - Аз обичам онези, които ме обичат,
и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.


Притчи 8:18 - Богатството и славата са с мене.
Да! Трайният имот и правдата.

Притчи 8:19 - Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато,
и приходът от мен - от избрано сребро.

Притчи 8:20 - Ходя по пътя на правдата,
сред пътеките на правосъдието,

Притчи 8:21 - за да направя да наследят имот тези, които ме обичат,
и за да напълня съкровищницата им.

Притчи 8:22 - Господ ме имаше в начало на пътя Си,
като първо от древните Си дела.

Притчи 8:23 - От вечността бях поставена, от начало,
преди създаването на земята.

Притчи 8:24 - Родих се, когато не съществуваха бездните,
когато нямаше извори, пълни с вода.

Притчи 8:25 - Преди да се поставят планините,
преди хълмовете - аз бях родена,

Притчи 8:26 - докато Господ още не беше направил земята, нито полетата,
нито първите буци пръст на света.

Притчи 8:27 - Когато приготвяше небето, аз бях там;
когато разпростираше свод над лицето на бездната,

Притчи 8:28 - когато закрепваше облаците горе,
когато усилваше изворите на бездната,

Притчи 8:29 - когато налагаше закона Си на морето,
така че водите да не престъпват повелението Му,
когато нареждаше основите на земята,

Притчи 8:30 - тогава аз бях при Него като майсторски работник
и всеки ден се наслаждавах,
веселях се винаги пред Него.

Притчи 8:31 - Радвах се на обитаемата Му земя
и насладата ми беше с човешки синове.

Притчи 8:32 - И така, сега, послушайте ме, о, синове,
защото блажени са онези, които пазят моите пътища.

Притчи 8:33 - Послушайте поуката,
не я отхвърляйте и станете мъдри.

Притчи 8:34 - Блажен този човек, който ме слуша,
като бди всеки ден при моите порти
и чака при стълбовете на вратата ми.

Притчи 8:35 - Защото който ме намери, намира живот
и придобива благоволение от Господа;

Притчи 8:36 - а който ме пропуска, онеправдава своята душа;
всички, които мразят мен, обичат смъртта.


* Притчи 9:1 - Мъдрост и глупост
Мъдростта съгради дома си,
издяла седемте си стълба,

Притчи 9:2 - закла животните си, смеси виното си
и сложи трапезата си.

Притчи 9:3 - Изпрати слугите си
да викат по високите места на града:

Притчи 9:4 - Който е прост, нека се отбие тук.
И на безумните казва:

Притчи 9:5 - Елате, яжте от хляба ми
и пийте от виното, което смесих,

Притчи 9:6 - оставете глупостта и живейте,
и ходете по пътя на разума.

Притчи 9:11 - Защото чрез мене ще се умножат дните ти
и ще ти се прибавят години на живот.

Притчи 9:12 - Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си;
и ако се присмееш, ти сам ще понасяш.

* Притчи 10:8 - Мъдрият по сърце приема заповеди;
а безумният бъбривец пада.

* Притчи 10:13 - В устните на разумния се намира мъдрост,
а тоягата е за гърба на безумния.

* Притчи 10:14 - Мъдрите запазват знанието,
а устата на безумния са близка гибел.

* Притчи 11:14 - Където няма мъдро ръководене, народът пропада,
а в многото съветници има безопасност.

* Притчи 13:1 - Богатство, придобито с измама, се загубва
Мъдрият син слуша бащината си поука,
а присмивателят не внимава в изобличение.

* Притчи 13:14 - Поуката на мъдрия е извор на живот,
за да отбягва човек примките на смъртта.

* Притчи 13:20 - Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър,
а другарят на безумните ще пострада зле.

* Притчи 14:8 - Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си,
а глупостта на безумните е да заблуждават.

* Притчи 14:16 - Мъдрият се бои и се отклонява от злото,
а безумният самонадеяно се хвърля напред.

* Притчи 14:24 - Богатството на мъдрите е венец за тях,
а глупостта на безумните е винаги глупост.

* Притчи 14:33 - В сърцето на разумния мъдростта почива,
а между безумните тя се явява.

* Притчи 15:20 - Мъдър син радва баща си,
а безумен човек презира майка си.

* Притчи 16:16 - Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, отколкото на злато!
И придобиването на разум е за предпочитане, отколкото на сребро.

* Притчи 16:21 - Който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен;
и сладостта на устните умножава знание.

* Притчи 17:24 - Мъдростта е пред лицето на разумния,
а очите на безумния са към краищата на земята.

* Притчи 22:17 - Сборник с притчи на други мъдреци
(22:17-24:34)
"Чуй думите на мъдрите"

Приклони ухото си и чуй думите на мъдрите,
и взимай присърце моето знание.

Притчи 22:18 - Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си
и ако бъдат винаги готови върху устните ти.

Притчи 22:19 - За да бъде упованието ти в Господа,
аз те научих на тях днес - да!, - тебе.

Притчи 22:20 - Не ти ли писах хубави неща,
като те съветвах и поучавах,

Притчи 22:21 - за да те направя да познаеш верността на думите на истината,
за да отговаряш с думи на истината на онези, които те пращат?

* Притчи 24:3 - Значение на мъдростта
С мъдрост се гради къща
и с разум се утвърждава,

Притчи 24:4 - и чрез знание стаите се напълват
с всякакви скъпоценни и приятни богатства.

* Притчи 24:5 - Мъдрият човек е силен
и човек със знание се укрепява в сила,

Притчи 24:6 - защото с мъдър съвет ще водиш войната си
и чрез множеството съветници ще дойде избавлението.

* Притчи 24:7 - Мъдростта е непостижима за безумния,
той не отваря устата си в портата.

* Притчи 24:13 - Сине мой, яж мед, защото е добър,
и медена пита, защото е сладка в устата ти.

Притчи 24:14 - И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти,
ако си я намерил; и има бъдеще,
и надеждата ти няма да загине.

* Притчи 25:12 - Както е обица и украшение от чисто злато за човек,
така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.

* Притчи 26:12 - Видял ли си човек, който се смята за мъдър?
Повече надежда има за безумния, отколкото за него.


* Притчи 29:3 - Който обича мъдростта, радва баща си,
а който дружи с блудници, разпилява имота му.

* Притчи 30:24 - Четири неща има на земята, които са малки,
но са извънредно мъдри:

Притчи 30:25 - мравките, които не са силен народ,
но лете приготвят храната си;

Притчи 30:26 - дивите зайци, които са слаб народ,
но поставят жилищата си на канара;

Притчи 30:27 - скакалците, които нямат цар,
но излизат всички по дружини;

Притчи 30:28 - и гущерът, който можеш да хванеш в ръка,
но пак се среща в царските палати.Вж. още, Притчи, Притчи 1:1-6; С. от Г., Притчи 1:7; Син, Притчи 2:2, от ст. 1; Притчи 2:6,7, от ст. 5; Притчи 2:10; Притчи 3:7; Притчи 3:35; Чада, Притчи 4:5,7, от ст. 3; Син, Притчи 4:10,11; Притчи 5:11; Притчи 6:6, от ст. 1; Притчи 7:4, от ст. 1; Присмивател, Притчи 9:7-10; Син, Притчи 10:1; Безумния, Притчи 10:23; Праведния, Притчи 10:31; Гордост, Притчи 11:2; Дом, Притчи 11:29; Праведния, Притчи 11:30; Безумния, Притчи 12:15; Говор, Притчи 12:18; Гордост, Притчи 13:10; Жена, Притчи 14:1; Говор, Притчи 14:3; Присмивател, Притчи 14:6; Говор, Притчи 15:2,7; Присмивател, Притчи 15:12; Изобличение, Притчи 15:31; С. от Г., Притчи 15:33; Гняв, Притчи 16:14; Говор, Притчи 16:23; Притчи 17:28; Притчи 18:4; Благоразумие, Притчи 18:15; Съвет, Притчи 19:20,27; Притчи 20:18; Цар, Притчи 20:26; Присмивател, Притчи 21:11; Богатство, Притчи 21:20; Сила, Притчи 21:22; Син, Притчи 23:15,19,23,24; Справедливост, Притчи 24:23; Безумния, Притчи 26:4,5; Мързел, Притчи 26:16; Син, Притчи 27:11; Богатство, Притчи 28:11; Присмивател, Притчи 29:8; Безумен, Притчи 29:9; Гняв, Притчи 29:11; Дете, Притчи 29:15; Бог, Притчи 30:3, от ст. 1; Жена, Притчи 31:26, от ст. 10.