за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Милост

* Притчи 11:17 - Милостивият човек прави добро на себе си,
а жестокият смущава своето тяло.

* Притчи 19:17 - Който показва милост към бедния, заема на Господа
и Той ще му въздаде за благодеянието му.


* Притчи 19:22 - Милосърдието на човека е чест за него
и сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.Вж. още, Син, Притчи 5:8,9; Притчи 6:35, от ст. 32; Праведния, Притчи 12:10; Ближния, Притчи 14:21; Зло, Притчи 14:22; Бедност, Притчи 14:31; С. от Г., Притчи 16:6; Цар, Притчи 20:28; Правда, Притчи 21:21; Богатство, Притчи 28:8; Грях, Притчи 28:13.