за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Кражба

* Притчи 28:24 - Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях,
той е другар на грабителя.

* Притчи 29:24 - Който е съдружник с крадец, мрази душата си;
той слуша заклеването, а не издава.Вж. още, Син, Притчи 6:30, от ст. 24; Жена, Притчи 9:17, от ст. 13; Мързел, Притчи 24:34, от ст. 32; Бог, Притчи 30:9, от ст. 7.