за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Изобличение

* Притчи 10:17 - Който внимава в изобличението, е по пътя към живот,
а който пренебрегва мъмренето, се заблуждава.

* Притчи 12:1 - В пътя на правдата има живот
Който обича поправление, обича знание,
но който мрази изобличения, е невеж.

* Притчи 15:31 - Ухо, което слуша животворното изобличение,
ще пребивава между мъдрите.

* Притчи 15:32 - Който отхвърля поуката, презира душата си,
а който слуша изобличението, придобива разум.

* Притчи 17:10 - Изобличението прави повече впечатление на благоразумния,
отколкото сто бича на безумния.

* Притчи 27:5 - Явното изобличение е по-добро
от онази любов, която не се проявява.

* Притчи 28:23 - Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение,
отколкото онзи, който ласкае с езика си.

* Притчи 29:1 - Възхвала на правосъдието и проклятие на нечестието
Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си,
внезапно ще бъде съкрушен, и то без поправление.Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:23,25, от ст. 20; Притчи 1:29,30; Син, Притчи 3:11,12; Притчи 5:12, от ст. 8; Притчи 6:23, от ст. 20; Присмивател, Притчи 9:7,8; Мъдрост, Притчи 13:1; Бедност, Притчи 13:18; Безумния, Притчи 15:5; Наказание, Притчи 15:10; Присмивател, Притчи 15:12; Притчи 19:25; Справедливост, Притчи 24:25; Мъдрост, Притчи 25:12; Дете, Притчи 29:15; Бог, Притчи 30:6 от ст. 1.