за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Жена

* Притчи 9:13 - Безумната жена е бъбрива,
проста е и не знае нищо.

Притчи 9:14 - Седи при вратата на къщата си,
на стол по високите места на града

Притчи 9:15 - и кани онези, които минават,
които вървят право по пътя си, като им казва:

Притчи 9:16 - Който е прост, нека се отбие тук.
А колкото до безумния, на него казва:

Притчи 9:17 - Крадените води са сладки
и хляб, който се яде скришом, е вкусен,

Притчи 9:18 - но той не знае, че мъртвите са там
и че гостите й са в дълбочините на ада.


* Притчи 11:16 - Благодатната жена придобива чест;
и насилниците придобиват богатство.

* Притчи 11:22 - Както е златна халка на носа на свиня,
така е красивата, но безразсъдна жена.

* Притчи 12:4 - Добродетелната жена е венец на мъжа си;
а онази, която докарва срам, е като гнилост в костите му.

* Притчи 14:1 - Размисли за праведния и нечестивия, за богатия и бедния
Всяка мъдра жена съгражда дома си,
а безумната го събаря със собствените си ръце.

* Притчи 18:22 - Който е намерил съпруга, намерил е добро
и е получил благоволение от Господа.

* Притчи 19:14 - Къща и богатство се оставят наследство от бащите,
но благоразумна жена е от Господа.

* Притчи 21:9 - По-добре да живее някой в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.

* Притчи 21:19 - По-добре да живее някой в пуста земя,
отколкото със свадлива жена и досада.

* Притчи 22:14 - Устата на чужди жени са дълбока яма
и онзи, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.

* Притчи 25:24 - По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.

* Притчи 27:15 - Непрестанно капене в дъждовен ден
и свадлива жена са еднакви;

Притчи 27:16 - който може да я обуздае, би обуздал вятъра
и би скрил благоуханно масло с десницата си.

* Притчи 31:10 - Възхвала на добродетелната жена
Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

Притчи 31:11 - Сърцето на мъжа й уповава на нея;
и няма да му липсва печалба.

Притчи 31:12 - Тя ще му донася добро, а не зло,
през всички дни на живота си.

Притчи 31:13 - Търси вълна и лен
и работи с ръцете си това, което й е угодно.

Притчи 31:14 - Тя е като търговските кораби -
донася храната си отдалеч.

Притчи 31:15 - При това става, докато е още тъмно,
и дава храна на дома си,
и определената работа - на слугините си.

Притчи 31:16 - Разглежда нива и я купува;
от плода на ръцете си сади лозе.

Притчи 31:17 - Опасва кръста си със сила
и укрепва мишците си.

Притчи 31:18 - Като схваща, че търгуването й е полезно,
светилникът й не угасва през нощта.

Притчи 31:19 - Слага ръцете си на вретеното
и държи в ръката си хурката.

Притчи 31:20 - Отваря ръката си за сиромасите.
Да! Простира ръцете си към нуждаещите се.

Притчи 31:21 - Не се бои от снега за дома си;
защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.

Притчи 31:22 - Прави си завивки от дамаска;
облеклото й е от висон и морав плат.

Притчи 31:23 - Мъжът й е известен в портите,
когато седи между местните старейшини.

Притчи 31:24 - Тя тъче ленено платно и го продава,
и доставя пояси на търговците;

Притчи 31:25 - сила и достолепие са облеклото й;
и тя гледа весело към бъдещето.

Притчи 31:26 - Отваря устата си с мъдрост
и законът на езика й е благ.

Притчи 31:27 - Добре внимава в управлението на дома си
и хляб на леност не яде.

Притчи 31:28 - Синовете й стават и я облажават;
и мъжът й я хвали, като казва:

Притчи 31:29 - Много дъщери са се държали достойно,
но ти надмина всичките.

Притчи 31:30 - Прелестта е измамлива и красотата е лъх;
но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.


Притчи 31:31 - Дайте й от плода на ръцете й
и делата й нека я хвалят в портите.Вж. още, Син, Притчи 2:16, от ст. 10; Притчи 5:3, от ст. 1; Притчи 5:18, от ст. 15; Притчи 5:20, от ст. 18; Притчи 6:24, от ст. 20; Притчи 6:29,32, от ст. 24; Притчи 7:5, от ст. 1; Притчи 7:10, от ст. 5; Притчи 19:13; Притчи 23:26,27; Алкохол, Притчи 23:33, от ст. 31; Поръчителство, Притчи 27:13; Прелюбодейство, Притчи 30:20, от ст. 18; Беззаконие, Притчи 30:23 от ст. 21; Лемуил, Притчи 31:3, от ст. 1.