за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Егоизъм

* Притчи 18:1 - Славата на мъдрия и позорът на глупеца
Който се отлъчва от другите, търси само своето желание
и се противи на всеки здрав разум.Вж. още, Щедрост, Притчи 11:24.