за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Дом

* Притчи 11:29 - Който смущава своя дом, ще наследи вятър;
и безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.Вж. още, Син, Притчи 2:18, от ст. 16; Притчи 3:33; Притчи 5:10, от ст. 8; Притчи 7:19,20,27, от ст. 5; Мъдрост, Притчи 9:1; Нечестивите, Притчи 12:7; Жена, Притчи 14:1; Нечестивите, Притчи 14:11; Праведния, Притчи 15:6; Господ, Притчи 15:25; Алчност, Притчи 15:27; Кавга, Притчи 17:1; Зло, Притчи 17:13; Жена, Притчи 19:14; Притчи 21:9; Справедливост, Притчи 21:12; Мъдрост, Притчи 24:3; Труд, Притчи 24:27; Жена, Притчи 25:24; Труд, Притчи 27:27, от ст. 23; Жена, Притчи 31:15,21,27, от ст. 10.