за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Дете

* Притчи 20:11 - Даже и детето се изявява чрез постъпките си -
дали делата му са чисти и прави.

* Притчи 22:6 - Възпитавай детето отрано в подходящия за него път
и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.

* Притчи 22:15 - Безумието е вързано в сърцето на детето,
но тоягата на наказанието ще го изгони от него.

* Притчи 23:13 - Да не ти се свиди да наказваш детето,
защото, ако и да го биеш с пръчка, няма да умре.

Притчи 23:14 - Ти, като го биеш с пръчката,
ще избавиш душата му от ада.

* Притчи 29:15 - Тоягата и изобличението дават мъдрост,
а пренебрегнатото дете засрамва майка си.Вж. още, Син; Чада; Слуга, Притчи 29:21.