за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Грях

* Притчи 20:9 - Кой може да каже: Очистих сърцето си;
чист съм от греховете си?

* Притчи 28:13 - Който крие престъпленията си, няма да успее,
а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.


* Притчи 28:21 - Не е добре да бъде човек лицеприятен,
защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.Вж. още, Син, Притчи 1:10; Притчи 5:21,22; Кавга, Притчи 10:12; Праведния, Притчи 10:16; Говор, Притчи 10:19; Праведния, Притчи 11:31; Правда, Притчи 13:6; Зло, Притчи 13:21; Наследство, Притчи 13:22; Безумните, Притчи 14:9; Ближния, Притчи 14:21; Правда, Притчи 14:34; Цар, Притчи 20:2; Гордост, Притчи 21:4; Син, Притчи 23:17; Зло, Притчи 24:8,9; Кражба, Притчи 28:24.