за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Възмездие

* Притчи 20:22 - Не казвай: Ще въздам на злото;
почакай Господа и Той ще те избави.


* Притчи 21:13 - Който запушва ушите си за вика на сиромаха,
ще викне и той, но няма да бъде послушан.

* Притчи 22:22 - Не оголвай сиромаха, защото той е беден,
нито притеснявай в портата угнетения,

Притчи 22:23 - защото Господ ще защити делото им
и ще оголи живота на онези, които са ги оголили.

* Притчи 24:11 - Избавяй онези, които се влачат на смърт,
и гледай да задържиш онези, които политат към клане.

Притчи 24:12 - Ако кажеш: Ето, ние не знаехме това!,
то Онзи, Който претегля сърцата, не разбира ли?
Онзи, Който пази душата ти, не знае ли
и няма ли да въздаде на всеки според делата му?

* Притчи 24:28 - Не бъди свидетел против ближния си без причина,
нито мами с устните си.

Притчи 24:29 - Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз,
ще въздам на човека според делата му.

* Притчи 25:21 - Ако е гладен врагът ти, дай му хляб да яде,
и ако е жаден, утоли жаждата му с вода.


Притчи 25:22 - Защото така ще натрупаш жар на главата му
и Господ ще те възнагради.


* Притчи 26:27 - Който копае ров, ще падне в него,
и който търкаля камък, върху него ще се обърне.

* Притчи 28:17 - Човек, който е натоварен с кръвта на друг човек,
ще побърза да отиде в ямата; никой да не го спира.

* Притчи 28:18 - Който ходи непорочно, ще се избави,
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.Вж. още, Син, Притчи 6:34, от ст. 32; Говор, Притчи 12:14; Милост, Притчи 19:17.