за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Вест

* Притчи 25:25 - Както е студената вода за жадна душа,
така е добрата вест от далечна земя.Вж. още, Радост, Притчи 15:30; Безумния, Притчи 26:6.