за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Богатство

* Притчи 10:2 - Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.

* Притчи 10:15 - Имотът на богатия е неговият укрепен град,
а съсипия за бедните е тяхната бедност.

* Притчи 11:4 - В ден на гняв богатството не ползва,
а правдата избавя от смърт.

* Притчи 11:28 - Който уповава на богатството си, ще падне,
а праведните ще цъфтят като зелен лист.

* Притчи 13:7 - Един се преструва на богат, а няма нищо;
друг се преструва на беден, но има много имот.

* Притчи 13:8 - Богатството на човека служи за откуп на живота му;
а сиромахът не обръща внимание на заплашвания.

* Притчи 13:11 - Богатството, придобито чрез измама, ще намалее,
а който събира с ръката си, ще го умножи.

* Притчи 18:11 - Имотът на богатия е укрепен град за него
и той е висока стена във въображението му.

* Притчи 20:15 - Заграбеното богатство
Има злато и изобилие от скъпоценни камъни,
но устните на знанието са скъпоценно украшение.

* Притчи 20:21 - На богатство, което бързо се придобива първоначално,
сетнината няма да бъде благословена.

* Притчи 21:6 - Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара;
които ги търсят, търсят смърт.

* Притчи 21:20 - Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
а безумният човек ги поглъща.

* Притчи 22:1 - Ценността на доброто име
За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство,
и благоволение е по-добро от сребро и злато.

* Притчи 22:7 - Богатият властва над сиромасите
и който взема назаем, е слуга на заемодавеца.

* Притчи 22:16 - Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си,
и който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

* Притчи 23:4 - Не се старай да придобиеш богатство,
изостави тази си мисъл.

Притчи 23:5 - Устремиш ли към него очите си - вече го няма!
Защото наистина богатството си прави крила -
както орел, който лети към небето.

* Притчи 28:8 - Който умножава имота си с лихварство и грабителство,
го събира за този, който показва милост към сиромасите.

* Притчи 28:11 - Богатият човек мисли себе си за мъдър,
но разумният сиромах го преценява.

* Притчи 28:20 - Верният човек ще има много благословения;
а който бърза да се обогати, няма да остане ненаказан.

* Притчи 28:22 - Който има лошо око, бърза да се обогати,
а не знае, че ще го постигне немотия.Вж. още, Син, Притчи 1:13, от ст. 10; Притчи 1:19; Притчи 2:3,4; Мъдрост, Притчи 3:14,16, от ст. 13; Притчи 8:18,21, от ст. 12; Мързел, Притчи 10:4; Труд, Притчи 10:22; Жена, Притчи 11:16; Нечестивия, Притчи 11:18; Наследство, Притчи 13:22; Приятелство, Притчи 14:20; Мъдрост, Притчи 14:24; С. от Г., Притчи 15:16; Говор, Притчи 18:23; Приятелство, Притчи 19:4; Жена, Притчи 19:14; Господ, Притчи 22:2; С. от Г., Притчи 22:4; Мъдрост, Притчи 24:3,4; Труд, Притчи 27:23,24; Бедност, Притчи 28:6; Бог, Притчи 30:7,8; Жена, Притчи 31:10,11.