за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Благодат

* Притчи 13:15 - Здравият разум дава благодат,
а пътят на коварните е неравен.Вж. още, Син, Притчи 3:34; Жена, Притчи 11:16; Приятелство, Притчи 22:11.