за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Безумния

* Притчи 10:23 - Злотворството е като забавление за безумния.
Така е и мъдростта на разумния човек.

* Притчи 12:15 - Пътят на безумния е прав в неговите очи,
а който е мъдър, той слуша съвети.

* Притчи 12:16 - Безумният показва явно отегчението си,
а благоразумният скрива оскърблението.

* Притчи 14:7 - Отмини безумния човек,
щом си узнал, че той няма разумни устни.

* Притчи 15:5 - Безумният презира поуката на баща си,
а който внимава в изобличението, е благоразумен.

* Притчи 15:21 - На безумния глупостта е радост,
а разумен човек ходи по прав път.

* Притчи 17:16 - Какво ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост,
когато няма ум?

* Притчи 18:2 - Безумният не се наслаждава от благоразумието,
а само от изявяване на сърцето си.

* Притчи 23:9 - Не говори на безумния,
защото той ще презре разумността на думите ти.

* Притчи 26:1 - Безумният и неговото безумие
Както сняг лятно време
и както дъжд по жътва,
така и чест не прилича на безумния.

* Притчи 26:4 - Не отговаряй на безумния според безумието му,
да не би да станеш и ти подобен на него.

Притчи 26:5 - Отговаряй на безумния според безумието му,
да не би да се има за мъдър в очите си.

* Притчи 26:6 - Който праща известие чрез безумния,
отсича краката си и си докарва вреда.

* Притчи 26:7 - Както безполезни висят краката на куция,
така е притча в устата на безумния.

* Притчи 26:8 - Както онзи, който хвърля възел със скъпоценни камъни в грамада,
така е този, който отдава чест на безумния.

* Притчи 26:11 - Както кучето се връща на бълвоча си,
така безумният повтаря своята глупост.

* Притчи 27:3 - Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

* Притчи 27:22 - Дори и с черясло да сгрухаш безумния в кутел между грухано жито,
пак безумието му няма да се отдели от него.Вж. още, Жена, Притчи 9:16, от ст. 13; Мъдрост, Притчи 10:13,14; Дом, Притчи 11:29; Благоразумие, Притчи 13:16; Говор, Притчи 14:3; Мъдрост, Притчи 14:16; Говор, Притчи 17:7; Изобличение, Притчи 17:10; Мъдрост, Притчи 17:24; Говор, Притчи 17:28; Притчи 18:6,7; Богатство, Притчи 21:20; Мъдрост, Притчи 24:7; Притчи 26:12; Гняв, Притчи 29:11; Труд, Притчи 29:20.