за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Безумие

* Притчи 19:3 - Безумието на човека изкривява пътя му
и сърцето му негодува против Господа.Вж. още, Син, Притчи 5:22,23; Мъдрост, Притчи 8:5, от ст. 1; Жена, Притчи 9:13; Притчи 14:1; Гняв, Притчи 14:29; Говор, Притчи 18:13; Дете, Притчи 22:15; Зло, Притчи 24:8,9; Безумния, Притчи 26:4,5; Притчи 27:22; Зло, Притчи 30:32.