за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Беззаконие

* Притчи 12:3 - Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
а коренът на праведните няма да се поклати.

* Притчи 22:8 - Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие
и жезълът на буйството му ще изчезне.

* Притчи 28:4 - Които отстъпват от закона, хвалят нечестивите,
но които пазят закона, се противят на тях.

* Притчи 28:9 - Който отклонява ухото си от слушане на закона,
на такъв самата му молитва е мерзост.

* Притчи 29:6 - В беззаконието на лошия човек има примка,
а праведният пее и се радва.

* Притчи 30:21 - Поради три неща се тресе земята.
Да! Поради четири тя не може да търпи:

Притчи 30:22 - поради слуга, когато стане цар,
и безумен, когато се насити с хляб;

Притчи 30:23 - поради омразна жена, когато се омъжи,
и слугиня, която измества господарката си.Вж. още, Син, Притчи 5:22,23; Човек, Притчи 6:12; Непорочност, Притчи 10:29; С. от Г., Притчи 16:6; Цар, Притчи 16:12; Говор, Притчи 17:4; Справедливост, Притчи 19:28; Праведния, Притчи 21:15; Управление, Притчи 29:16; Гняв, Притчи 29:22; Прелюбодейство, Притчи 30:18-20.