за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Алчност

* Притчи 15:27 - Користолюбивият смущава своя дом,
а който мрази даровете, ще живее.

* Притчи 22:28 - Не премествай старите межди,
които са положили бащите ти.

* Притчи 23:10 - Не премествай стари межди,
нито влизай в нивите на сирачетата,

Притчи 23:11 - защото Изкупителят им е мощен;
Той ще защити делото им против тебе.

* Притчи 27:20 - Адът и смъртта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.

* Притчи 30:15 - Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Три неща има, които са ненаситни,
дори четири, които не казват: Стига! -

Притчи 30:16 - Адът и неплодната утроба,
земята, която не се насища с вода,
и огънят, който не казва: Стига.